လွ်ာသြက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးမယ့္ LICKSTER APP (၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူမ်ားမွသာ ဗီဒီယို ဖိုင္ ၾကည့္႐ႈပါ။)

Loading...
_________________________________________________________

လူႀကီး အမ်ဳိးသားေတြအတြက္ အာသြက္၊ လွ်ာသြက္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖို႔ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက တီထြင္ဖန္တီးလိုက္တဲ့ Lickster App ျဖစ္ပါတယ္။ သ႐ုပ္ျပဗီဒီယိုဖိုင္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ မိမိရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ကို လူမႈကြန္ရက္မွာပါ မွ်ေ၀ႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ အေပါင္းအသင္ေတြအၾကား ဘယ္သူသာတယ္ဆိုတာကို သူ႕ထက္ငါအၿပိဳင္ ႂကြားႏိုင္ၿပီး ေရခဲမုန္႔စားရင္လည္း အေထာက္အကူ ျပဳမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူမ်ားမွသာ ဗီဒီယို ဖိုင္ ၾကည့္႐ႈပါ။
Loading...