အမ်ိဳးသမီးတို႔သဘာ၀ ရာသီလာေနခ်ိန္မွာ အျဖဴေရာင္ ၀တ္စုံကုိ ၀တ္ဆင္ျပီး ေယာဂက်င္႕စဥ္ကုိ ျပသခဲ႔တဲ႔ အမ်ိဳးသမီီး_________________________________________________________
အမ်ိဳးသမီးတို႔သဘာ၀ ရာသီလာေနခ်ိန္မွာ အျဖဴေရာင္ ၀တ္စုံကုိ ၀တ္ဆင္ျပီး ေယာဂက်င္႕စဥ္ကုိ ျပသခဲ႔တဲ႔ အမ်ိဳးသမီီး
Steph Gongora အမည္ရွိတဲ႔ ဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ သဘာ၀အတိုင္း လစဥ္ အခ်ိန္မွန္ ျဖစ္ေလ႔ရွိတဲ႔ ရာသီလာေနစဥ္မွာ အျဖဴေရာင္ ၀တ္စုံကုိ ၀တ္ဆင္ျပီး က်င္႔စဥ္ေတြကုိ အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ပုံစံမ်ိဳးစုံေအာင္ ျပသသြားခဲ႔ပါတယ္။ဒီလိုျပသခ်ိန္မွာ အျဖဴေရာင္ ၀တ္စုံကုိ ေဖာက္ျပီး ထြက္ေနတဲ႔ ရာသီေသြးေတြကို ဂရုမျပဳပဲ လုပ္ျပခဲ႔တာပါ။ဒါကုိ သူမအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတို႔ရဲ႕ တစ္လတစ္ၾကိမ္ခံစားရတဲ႔ ေ၀ဒနာနဲ႕ စိတ္ခံစားမႈကုိ နားမလည္သူေတြကုိ သိေစခ်င္တဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ တမင္ ျပဳလုပ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ဒီက်င္႕စဥ္ ဗီဒီယုိဖိုင္ ကုိ လူမႈကြန္ယက္မွာ တင္ျပီးတဲ႔ေနာက္ ေ၀ဖန္သူေတြ မ်ားခဲ႔သလို နာလည္ေပးတဲ႔ သူေတြ လည္းရွိခဲ႔ပါတယ္။အရွက္မရွိတဲ႔ လုပ္ရပ္လို႔ သတ္မွတ္တဲ႔သူေတြ ရွိခဲ႔ျပီး သူမရဲ႔ အသက္ကုိ ျခိမ္းေျခာက္ခံရတဲ႔အထိျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။
http://www.thadinatin.com/

Loading...