Breaking News


တာ၀န္ခ်ိန္ ျပင္ပေဆးခန္းမွာရွိေနတဲ ့ဆရာ၀န္မ်ားအေရးယူခံရေတာ့မည္


Loading...


တာ၀န္ခ်ိန္တြင္ ျပင္ပေဆးခန္းတြင္ ရွိေနေသာ ဆရာ၀န္မ်ားကို ၀န္ထမ္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူသြားမယ္လို ့ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့လူမွဳေရး၀န္ၾကိးေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးကေျပာပါတယ္။
ဆရာ၀န္မ်ားက လိုအပ္ေနတဲ ့အခ်ိန္မွာ သူတို ့ရဲ ့ျပင္ပ ေဆးခန္းေတြမွာရွိေနျပီးေတာ့ ေဆးရံုးလာဖို ့ လိုအပ္ေနတဲ ့ကိစၥေတြေဆးရံုး မလာရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ စစ္ေဆး အေရးယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္လုိ ့ ၄င္းကေျပာပါတယ္။စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္ေန ့ကျပဳလုပ္တဲ ့ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးလြတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအ၀းမွာ ေရၾကည္ မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသၾကီးလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးညြန္ ့၏ျပင္ပလူနာဌာနမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ၏ လိုအပ္ခ်က္ အား သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အစီအစဥ္အား ေမးျမန္းမွနွင့္ဆက္စပ္၍ ယင္းကဲ ့သို ့ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး ဥပေဒအရ ျပင္ပေဆးခန္းမ်ား ကို ရံုးခ်ိန္ျပင္ပတြင္ သာဖြင့္လွစ္ကုသခြင့္ရွိပါတယ္။

ရံုးခ်ိန္ျပင္ပမွာပဲဖြင့္ခြင့္ရွိတယ္ သို ့ေသာ္ ေဆးရံုးမ်ားကိုအေရးေပၚလူနာမ်ားေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္မေရြး ကိုလာေရာက္ကုသေပးရမွာပါ လို ့လည္း ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးကေျပာပါတယ္။
အစိုးရအဖြဲ ့အေနနဲ ့ဒီလိုမ်ိဳးဆရာ၀န္ေတြကို  လုပ္ခြင့္ရွိပါတယ္ အေရးယူခြင့္ရွိတယ္ ျပႆနာကဘာလည္းဆို ၀န္ထမ္း ဘယ္၀န္ထမ္းမဆို လူမွဳစာရီတ္ေတြမကာမိဘူးမလံုေလာက္ဘူး မကာမိေတာ့ပိုက္ဆံရဖို ့ အပိုလုပ္ ရွာတာပဲ တစ္ခ်ို ့ကပညာနဲ ့ရွာတယ္ ပညာနဲ ့မရွာနိုင္တဲ ့သူကရုန္းထဲမွာ ရွာတယ္ ရွာပံုရွာနည္းမတူဘူးေပါ့ အဲ ့ေတာ့ နွစ္မ်ိဳးစလံုးကစည္းကမ္းနဲ ့ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ေနတာပဲ တစ္ခုရွိတာက ဆရာ၀န္ေတြကို ဒီလို သြားလုပ္ရင္ ရုန္းထဲထိုင္ျပီး လုပ္ေနတာထိုင္ၾကည့္ေနတာမလုပ္ဘူးလားဆိုတာလည္းေျပာလာေလ ့မယ္ အဲ ့ေတာ့ အားလံုးကိုသာတူညီမ်ွေအာင္ စီစဥ္ရမယ္ လို ့အျငိမ္းစားဆရာ၀န္တစ္ဦးကေျပာပါတယ္။
ဆင္ရဲ ခ်ို ့တဲ ့ေသာေက်းလက္ေနသမ်ားမွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား မွာလည္း ျပင္ပေဆးခန္းကိုသာအားကိုးေနရျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြရွိေနျပီး တစ္ခ်ို ့ေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားေဆးကုသမွဳပင္မခံယူနိုင္ေၾကာင္းလည္းဦးမ်ိဳးညြန္ ့ကေျပာပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္နိုင္မွဳ ထိေရာက္စြာပံ ပို ့ကူညီနိုင္ရန္ျပင္ ပလူနာဌာနမ်ားကိုလည္း အစိုးရက တတ္နိုင္သေလာက္ တိုးျမွင့္ကူညီေပးဖို ့လည္း ေဒါက္တာမ်ိုးညြန္ ့ကလြတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ တိုက္တြန္းခဲ ့ပါတယ္။
ျပည္သူ ့ေဆးရံု မွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနတဲ ့က်န္းမာေရး၀န္းထမ္း မ်ား၏ ၀တၱရား ပ်က္ကြက္မွဳမ်ားကိုလည္း သက္ေသအေထာက္အထားနဲ ့တင္ျပတိုင္ၾကားဖို ့လည္း ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးက ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။
သက္ေသအေထာက္အထားနဲ ့တင္ျပတိုင္ၾကားမွဳရွိပါက ဌာနတြင္းစစ္ေဆးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ျပီးထင္ရွားပါက ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ ့အေရးယူမွာျဖစ္တယ္လို ့ ၄င္းကဆိုပါတယ္.။
ျပည္သူလူထု ကိုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ အျပည့္ အ၀ေပးနိုင္ရန္မွာ လိုအပ္ေသာက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းဆရာဆရာမမ်ား ဆရာ၀န္မ်ားကိုလည္း ျပည့္မီေအာင္ ခန္ ့ထားေပးေရးမွာအစိုးရမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ဆရာ၀န္စုစုေပါင္း ၁၁၅၂ ဦး ခန္ ့ထားရမွာျဖစ္ေသာ္လည္း ၆၁၄ ဦးသာခန္ ့ထားနိုင္ျပီး အဆိုပါ ဆရာ၀န္မ်ားထဲတြင္ ဘြဲလြန္ တက္ေရာက္ေနေသာဆရာ၀န္ မွာ(၈၀)ဦးရွိပါတယ္။
ထိုနည္းတူစြာ တိုက္နယ္ေဆးရံု အေရအတြက္ (၉၅) ခု တြင္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ ဦး  ၁၈၉ ခန္ ့ထားရမွာျဖစ္ေသာ္လည္း  လက္ရွိတြင္ (၉၂)ဦးသာ ခန္ ့ထားနိုင္သလိုသူနာျပဳဆရာမ ၃၀၃၆ ဦးအကန္ ၁၃၄၄ ဦးကိုသာခန္ ့ထားနိုင္ပါေသးတယ္။

အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားတိုးျမွင့္ ခန္ ့ထားေရးနဲ ့ က်န္းမာေရးအသံုးစာရိတ္ တိုးျမွုင္ ့ေပးနိုင္ဖို ့ ျပည္ေထာင္အစုိးရနဲ ့ ညွိနွုိုင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို ့ ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးကဆိုပါတယ္။
ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားအားဆႏၵထုတ္ေဖာ္မွဳမ်ား
ရွိခဲ ့သလို က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအားတိုင္ၾကားမွဳမ်ားလည္း ရွိခဲ ့ပါတယ္။
။      ----------------------။

ေဆးရံု၀န္ထမ္းေတြအတြက္ေတာ့ ဒီသတင္းဟာ သတင္းဆိုးတစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္သလို ၀န္ၾကိးအေနနဲ ့ ၀တၱရားပ်က္ကြက္တဲ ့က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းေတြကို တကယ္ေတြ ့လာရင္ ဘယ္လိုမ်ိဳးအေရးယူမလဲဆိုတာေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ ၊ခုလိုေဆာင္ရြက္မွဳအေပၚ ျပည္သူေတြအတြက္ၾကိဳဆိုပါတယ္ ။တစ္နိုင္ငံလံုးက ေဆးရံုေတြ အားလံုးအခုလိုေဆာင္ရြက္နိုင္ရင္  ျပည္သူေတြအေနနဲ ့ အစိုးရရဲ ့က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မွဳေတြ ပိုရနိုင္မယ္လို ့ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္.။
ဘဘမ်က္မွန္ (မက္ဆင္ဂ်ာ)

Unicode
တာဝန်ချိန်တွင် ပြင်ပဆေးခန်းတွင် ရှိနေသော ဆရာဝန်များကို ၀န်ထမ်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ အရေးယူသွားမယ်လို ့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ ့လူမှုရေးဝန်ကြိးဒေါက်တာလှမြတ်သွေးကပြောပါတယ်။
ဆရာဝန်များက လိုအပ်နေတဲ ့အချိန်မှာ သူတို ့ရဲ ့ပြင်ပ ဆေးခန်းတွေမှာရှိနေပြီးတော့ ဆေးရုံးလာဖို ့ လိုအပ်နေတဲ ့ကိစ္စတွေဆေးရုံး မလာရင် ထိထိရောက်ရောက် စစ်ဆေး အရေးယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို ့ ၄င်းကပြောပါတယ်။

စက်တင်ဘာလ (၈)ရက်နေ ့ကပြုလုပ်တဲ ့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝးမှာ ရေကြည် မဲဆန္ဒနယ် တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးညွန် ့၏ပြင်ပလူနာဌာနများတွင် ပြည်သူလူထု ၏ လိုအပ်ချက် အား သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဆောင်ရွက်ပေးမည့်အစီအစဉ်အား မေးမြန်းမှနှင့်ဆက်စပ်၍ ယင်းကဲ ့သို ့ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်များသည် ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး ဥပဒေအရ ပြင်ပဆေးခန်းများ ကို ရုံးချိန်ပြင်ပတွင် သာဖွင့်လှစ်ကုသခွင့်ရှိပါတယ်။

ရုံးချိန်ပြင်ပမှာပဲဖွင့်ခွင့်ရှိတယ် သို ့သော် ဆေးရုံးများကိုအရေးပေါ်လူနာများရောက်လာမယ်ဆိုရင် အချိန်မရွေး ကိုလာရောက်ကုသပေးရမှာပါ လို ့လည်း ဒေါက်တာလှမြတ်သွေးကပြောပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ ့အနေနဲ ့ဒီလိုမျိုးဆရာဝန်တွေကို  လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ် အရေးယူခွင့်ရှိတယ် ပြဿနာကဘာလည်းဆို ၀န်ထမ်း ဘယ်ဝန်ထမ်းမဆို လူမှုစာရီတ်တွေမကာမိဘူးမလုံလောက်ဘူး မကာမိတော့ပိုက်ဆံရဖို ့ အပိုလုပ် ရှာတာပဲ တစ်ချို ့ကပညာနဲ ့ရှာတယ် ပညာနဲ ့မရှာနိုင်တဲ ့သူကရုန်းထဲမှာ ရှာတယ် ရှာပုံရှာနည်းမတူဘူးပေါ့ အဲ ့တော့ နှစ်မျိုးစလုံးကစည်းကမ်းနဲ ့ ဥပဒေ ချိုးဖောက်နေတာပဲ တစ်ခုရှိတာက ဆရာဝန်တွေကို ဒီလို သွားလုပ်ရင် ရုန်းထဲထိုင်ပြီး လုပ်နေတာထိုင်ကြည့်နေတာမလုပ်ဘူးလားဆိုတာလည်းပြောလာလေ ့မယ် အဲ ့တော့ အားလုံးကိုသာတူညီမျှအောင် စီစဉ်ရမယ် လို ့အငြိမ်းစားဆရာဝန်တစ်ဦးကပြောပါတယ်။
ဆင်ရဲ ချို ့တဲ ့သောကျေးလက်နေသများမှ ကျေးလက်နေပြည်သူများ မှာလည်း ပြင်ပဆေးခန်းကိုသာအားကိုးနေရခြင်းကြောင့် ငွေကြေးအခက်အခဲတွေရှိနေပြီး တစ်ချို ့သော ကျေးလက်နေပြည်သူများဆေးကုသမှုပင်မခံယူနိုင်ကြောင်းလည်းဦးမျိုးညွန် ့ကပြောပါတယ်။

ဒါ့ကြောင့် ပြည်သူလူထုအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်နိုင်မှု ထိရောက်စွာပံ ပို ့ကူညီနိုင်ရန်ပြင် ပလူနာဌာနများကိုလည်း အစိုးရက တတ်နိုင်သလောက် တိုးမြှင့်ကူညီပေးဖို ့လည်း ဒေါက်တာမျိုးညွန် ့ကလွတ်တော်မှတစ်ဆင့် တိုက်တွန်းခဲ ့ပါတယ်။
ပြည်သူ ့ဆေးရုံ မှာတာဝန်ထမ်းဆောင် နေတဲ ့ကျန်းမာရေးဝန်းထမ်း များ၏ ၀တ္တရား ပျက်ကွက်မှုများကိုလည်း သက်သေအထောက်အထားနဲ ့တင်ပြတိုင်ကြားဖို ့လည်း ဒေါက်တာလှမြတ်သွေးက ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
သက်သေအထောက်အထားနဲ ့တင်ပြတိုင်ကြားမှုရှိပါက ဌာနတွင်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးထင်ရှားပါက ၀န်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ ့အရေးယူမှာဖြစ်တယ်လို ့ ၄င်းကဆိုပါတယ်.။
ပြည်သူလူထု ကိုကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အပြည့် အဝပေးနိုင်ရန်မှာ လိုအပ်သောကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဆရာဆရာမများ ဆရာဝန်များကိုလည်း ပြည့်မီအောင် ခန် ့ထားပေးရေးမှာအစိုးရမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဆရာဝန်စုစုပေါင်း ၁၁၅၂ ဦး ခန် ့ထားရမှာဖြစ်သော်လည်း ၆၁၄ ဦးသာခန် ့ထားနိုင်ပြီး အဆိုပါ ဆရာဝန်များထဲတွင် ဘွဲလွန် တက်ရောက်နေသောဆရာဝန် မှာ(၈၀)ဦးရှိပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာ တိုက်နယ်ဆေးရုံ အရေအတွက် (၉၅) ခု တွင် လက်ထောက်ဆရာဝန် ဦး  ၁၈၉ ခန် ့ထားရမှာဖြစ်သော်လည်း  လက်ရှိတွင် (၉၂)ဦးသာ ခန် ့ထားနိုင်သလိုသူနာပြုဆရာမ ၃၀၃၆ ဦးအကန် ၁၃၄၄ ဦးကိုသာခန် ့ထားနိုင်ပါသေးတယ်။

အဆိုပါ လိုအပ်ချက်တွေအတွက် ၀န်ထမ်းများတိုးမြှင့် ခန် ့ထားရေးနဲ ့ ကျန်းမာရေးအသုံးစာရိတ် တိုးမြှုင် ့ပေးနိုင်ဖို ့ ပြည်ထောင်အစိုးရနဲ ့ ညှိနှိုုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို ့ ဒေါက်တာလှမြတ်သွေးကဆိုပါတယ်။
ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဆေးရုံဆေးခန်းများအားဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ
ရှိခဲ ့သလို ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအားတိုင်ကြားမှုများလည်း ရှိခဲ ့ပါတယ်။
။      ----------------------။

ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေအတွက်တော့ ဒီသတင်းဟာ သတင်းဆိုးတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သလို ၀န်ကြိးအနေနဲ ့ ၀တ္တရားပျက်ကွက်တဲ ့ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းတွေကို တကယ်တွေ ့လာရင် ဘယ်လိုမျိုးအရေးယူမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါ ၊ခုလိုဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ပြည်သူတွေအတွက်ကြိုဆိုပါတယ် ။တစ်နိုင်ငံလုံးက ဆေးရုံတွေ အားလုံးအခုလိုဆောင်ရွက်နိုင်ရင်  ပြည်သူတွေအနေနဲ ့ အစိုးရရဲ ့ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုတွေ ပိုရနိုင်မယ်လို ့ မျှော်လင့်မိပါတယ်.။
ဘဘမျက်မှန် (မက်ဆင်ဂျာ)

Loading...