အျမန္လမ္း ၈၅မုိင္ ၃ဖာလုံအနီး ယာဥ္တိမ္းေမွာက္ တစ္ဦးေသ ငါးဦးဒဏ္ရာရ_________________________________________________________


ေက်ာက္တံခါး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းအျမန္လမ္းမႀကီး ရဲစခန္းအပုိင္ ရန္ကုန္ - ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းမႀကီး မုိင္တုိင္အမွတ္ ၈၅/၃ႏွင့္၄အႀကား၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲက မိသားစုစီးလာသည့္ ယာဥ္တစ္စီးတိမ္း ေမွာက္မူျဖစ္ပြားခ့ဲရာ တစ္ဦးေသ ငါးဦးဒဏ္ရာရ ရိွခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္။


ေနျပည္ေတာ္ဘက္မွ ရန္ကုန္ဘက္သုိ႔ ယာဥ္ေမာင္း ဝင္းကုိ ၃၄ႏွစ္(ဘ) ဦးထြန္းကုိ ကန္ရင္းေက်းရြာ သရက္ေတာၿမိဳ  ့နယ္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးေနသူ ေမာင္းႏွင္သည့္ 9k/- - - - SUZUKI CARRY(PICKUK) အျဖဴေရာင္ယာဥ္သည္ အရွိန္မထိန္းနဳိင္ဘဲ လမ္း၏ ယာဘက္ျခမ္းေျမသား လမ္းေပၚသုိ႔ လဲက် တိမ္းေမွာက္ခဲ့ရာ ယာဥ္ေပၚတြင္ ယာဥ္ေမာင္းပါ က်ား ၅ဦး မ၄ဦးအနက္ က်ား၃ဦး မ၂ဦးတုိ႔မွာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ား အသီးသီး႐ရွိ၍ ေဒၚခင္ခ်ဳိဝင္း ၅၄ႏွစ္ (ဘ) ဦးထြန္းကုိ ျမဝတီရပ္ကြက္ မုံရြာၿမိဳ႕ေနသူတြင္ ဦးေခါင္းေပါက္ၿပဲ ဝဲေျခသလုံး ပြန္းၿပဲဒဏ္ရာတုိ႔ျဖင့္ ေနရာတြင္ေသဆုံးခ့ဲၿပီး ဒဏ္ရာရလူနာမ်ားႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းအျမန္လမ္း တုိက္နယ္ေဆးရုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခ့ဲသည္။


ယာဥ္မွာလည္း ဝဲဘက္ျခမ္းေဘာ္ဒီႏွင့္ အမုိးကုိင္း ပိန္ခ်ဳိင့္ပ်က္စီးခ့ဲသည္။ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းအျမန္လမ္း ရဲစခန္းမွ ယာဥ္ေမာင္းဝင္းကုိအား အမူဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ထားေႀကာင္း သိရသည္။

ခင္ကုိ(ေက်ာက္တံခါး)
ေက်ာက္တံခါးျမိ့ဳနယ္ ရွဳေထာင့္မီဒီယာအဖြဲ ့
Loading...