ကမၻာအ၀လြန္အမ်ိဳးသမီး ခြဲစိတ္ကုသရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မုံဘိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိ

Loading...
_________________________________________________________

အသက္ (၃၆) ႏွစ္ရွိျပီ ျဖစ္ေသာ ကမၻာအ၀ဆံုး အမ်ိဳးသမီး အီမန္အာမတ္ ( Eman Ahmed) သည္ ယေန႕ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႕ နံနက္ ၄ နာရီ တြင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူရန္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ မံုဘုိင္းျမိဳ႕ေလဆိပ္သို႕ ေရာက္ရွိ လာေၾကာင္း NDTV သတင္းေဖာ္ျပသည္။

အ၀လြန္မႈေၾကာင့္ အိမ္ထဲမွ အိမ္ျပင္သို႕ မထြက္ဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ ေနထိုင္ခဲ့ရသူ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသူ အီမန္အာမတ္သည္ မခြဲစိတ္မီ တစ္လနီးပါးခန္႕ ခြဲစိတ္ ဆရာ၀န္၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈကို ခံယူေနခဲ့ရျပီး သူမ၏ အ၀လြန္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ အိႏၵိယသို႕ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

သူမအား သူမေနထိုင္ရာ အီဂ်စ္နိုင္င Alexandria ျမိဳ႕မွ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသို႕ မယူေဆာင္လာမီ သူမ၏ ဆရာ၀န္မွ သံုးလနီးပါး ေစာင့္ေရွာက္ထားခဲ့ျပီး ခရီးစဥ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါး ကုသမႈမ်ားကို ၾကိဳတင္ ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သူမအတြက္ အထူး အိပ္ရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ခဲ့ရျပီး သူမ၏ ခရီးစဥ္အတြက္ သူမစီးနင္းမည့္ ေလယာဥ္ကုိလည္း ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရျပီး လိုအပ္ေသာ ကရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကို ျဖည့္တင္းခဲ့ကာ အေရးေပၚလိုအပ္လာပါက ကုသရန္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကရိယာမ်ား ၊ ေအာက္စီဂ်င္ ဗူးမ်ားကိုပါ ယူေဆာင္လာခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

Narinjara
https://www.facebook.com/Narinjara
Loading...

ေနာက္ဆုံးရသတင္းမ်ား ⇩⇩⇩