၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လူသတ္မႈ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရိွ

_________________________________________________________

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ အမႈႀကီးဆယ္မ်ိဳးထဲမွာ လူသတ္မႈက အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အမႈေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရိွတယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။

လႈိင္းဘြဲ႔မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳ ေမးျမန္းတဲ့ ၿပီးျပတ္မႈမရွိဘဲ က်န္ရွိေနတဲ့အမႈမ်ားရဲ႕ အဓိကအခက္အခဲနဲ႔ မႈခင္းက်ဆင္းေရး အထူးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲရန္ အစီအစီအစဥ္ရွိ မရွိ ေမးခြန္းကို ျပည္ထဲေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာစံနႈန္းေတြအရ ရဲနဲ႔ျပည္သူအခ်ိဳးမွာ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးဟာ ျပည္သူ ၄၀၀ နဲ႔ ညီမ်ွတဲ့ အင္အားရိွရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရဲနဲ႔ျပည္သူအခ်ဳိးဟာ ရဲတပ္္ဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးကို ျပည္သူ ၆၀၀ ေလာက္အထိ တာ၀န္ယူေနရေၾကာင္း ဒါ႔ေၾကာင္႔ လူဦးေရ ၅၁ သန္းနဲ႔ တြက္မယ္ဆုိရင္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၀င္ အင္အား တစ္သိန္းနွစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိရမွာျဖစ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အား ထပ္မံတုိးျမွင္႔ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျဖၾကားသြားပါတယ္။

RFA Burmese