ဦးကိုနီကို ဘယ္လို လုပ္ႀကံသြားတာလဲ.. ဦးကိုနီနဲ႔ အတူပါလာတဲ့သူက အေၾကာင္းစံုေျပာျပေနတာပါ...။ .

_________________________________________________________Loading...