Breaking News


ေဖ႔စ္ဘုတ္နွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ဖိအားေပးေရးသားမွဳဒဏ္ကို မခံနိဳင္၍သာ ၎ေမာင္းခ႔ဲေၾကာင္းအျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြ႔ဲထံ လိမ္လည္ထြက္ဆိုဝန္ခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္


Loading...
ယခုျဖစ္ပြါးခ႔ဲေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္ အမွန္တကယ္ ယာဥ္တိုက္မွဳ႔ေၾကာင့္
ဦးဝင္းထြန္းပါ (၈) ဦးမွာ ေသဆံုးခ႔ဲရသည္လား?
လုပ္ၾကံခံခ႔ဲရသည္လားကိုေတာ့ တရားရံုးတြင္ မၾကာခင္အခ်ိန္ကာလတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤအမွဳမွ ယာဥ္ေမာင္းသူ ေအာင္ခန္႔အား အမွတ္(၃) အျမန္လမ္းရဲစခန္းမွ
(ပ)၄/၂၀၁၇ ပုဒ္မ ၃၀၄(က)၊၃၃၇၊၂၈၅ တို႔ျဖင့္အမွဳ႔ဖြင့္အေရးယူထားခ႔ဲျပီး
ျဖစ္ပါသည္။
ယာဥ္တိုက္ မီးေလာင္မွဳျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ားက အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြ႔ဲအေပၚ
အားမလို အားမရျဖစ္မွဳမ်ားျဖစ္ေနခ႔ဲသည္ကို ေဖ႔စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ေရးသားထား
သည္မ်ားကို ျမင္ရ ၾကည့္ရသျဖင့္သိရပါသည္။
ယာဥ္တိုက္မွဳသည္ ၂၁.၁.၂၀၁၇ ရက္ ၀၈၃၁ အခ်ိန္တြင္စတင္ျဖစ္ပြါးခ႔ဲကာ
အျမန္လမ္း ၁၁ မိုင္ရဲကင္းစခန္းမွ တပ္ဖြ႔ဲဝင္မ်ားသည္ ၀၈၄၀ အခ်ိန္တြင္
အခင္းျဖစ္ျဖစ္ပြါးရာသို႔ ေရာက္ရိွခ႔ဲကာ မီးသတ္ယာဥ္ေရာက္ရိွသည္နွင့္
မီးျငိမ္းသတ္နိဳင္ရန္ လမ္းရွင္းေပးျခင္း၊ ၀၈၅၀ ခန္႔တြင္မီးျငိမ္းသြားျပီးေနာက္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ပိတ္ဆို႔မွဳမရိွေစရန္ လမ္းရွင္းေပးျခင္း၊ မီးေလာင္ေသဆံုး
ခ႔ဲသူမ်ားနွင့္ အခင္းျဖစ္ယာဥ္အားမွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း၊
ထို႔ေနာက္ လူမွဳကူညီေရးအဖြ႔ဲမ်ားသို႔ အကူအညီေတာင္းကာ လွည္းကူးေဆးရံုသို႔
ေသဆံုးသူရုပ္အေလာင္းမ်ားအား ရင္ခြဲစစ္ေဆးေပးပါရန္ ေဆးစာနွင့္တစ္ကြ
တာဝန္က် မွဳခင္းဆရာဝန္ထံသို႔ ရဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းေပးပို႔ခ႔ဲၾကပါသည္။
ထိုသို႔ ေပးပို႔ရန္စီစဥ္ေနစဥ္အတြင္း အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ရိွေသာ
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း၊ ပစၥည္းသက္ေသမ်ားအား
မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံုရိုက္ကာ ရွာေဖြပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္းခ႔ဲၾကကာ...
အမွဳအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ စတင္ခ႔ဲပါသည္။
အခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ တစ္ဦးတည္းအသက္ရွင္က်န္ရစ္ခ႔ဲသူ ေအာင္ခန္႔မွာ
အခင္းျဖစ္စဥ္အခ်ိန္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းနွင္သူမွာ ဦးဝင္းထြန္းျဖစ္ျပီး
၎မွာ ယာဥ္တိုက္မွဳျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေလအိတ္ပြင့္ျပီး လံုျခံဳေရးခါးပတ္မပတ္ထား
သျဖင့္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ လြတ္ေျမာက္ခ႔ဲေၾကာင္း၊
ဦးဝင္းထြန္းအား ကယ္ရန္ၾကိဳးစားစဥ္ ေျခေထာက္ညွပ္ေနေသာေၾကာင့္
ဦးဝင္းထြန္းအား ကယ္တင္၍ မရခ႔ဲေၾကာင္း၊
ဦးဝင္းထြန္းအား ဆြဲထုတ္မရျဖစ္ေနစဥ္ ၎အား ဦးဝင္းထြန္းမွ
ေနာက္ခန္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကယ္တင္ေပးရန္ ေျပာ၍
ကယ္တင္ရန္ ၾကိဳးစားခ႔ဲေသာ္လည္း မီးခိုးမ်ားနွင့္ မီးမွာမ်ားလာေသာေၾကာင့္
၎အား အျခားသူမ်ားက ေနာက္ဆုတ္ရန္ေအာ္သျဖင့္ ေနာက္ဆုတ္ကာ
လက္ေလွ်ာ့ခ႔ဲရေၾကာင္း အစစ္ခံထြက္ဆိုခ႔ဲပါသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြ႔ဲ၏ စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္မွာ ဦးဝင္းထြန္း၏ ရုပ္အေလာင္းမွာ မီးျငိမ္းသတ္ျပီးခ်ိန္တြင္ ယာဥ္အေရွ႕႔ခန္း
မည္သည့္ဘက္တြင္ရိွေနပါသနည္းဆိုသည္ကို စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါသည္။
ဦးဝင္းထြန္းရုပ္အေလာင္း မည္သည့္ထိုင္ခံုမွာ ရိွေနသည္ဆိုသည္မွာလည္း
ဤအမွဳ၏ အဓိကက်ေသာအခ်က္အလက္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဦးဝင္းထြန္း၏ ရုပ္အေလာင္းမွာ မီးေလာင္ျပီးခ်ိန္တြင္ ညာဘက္ယာဥ္ေမာင္း
ထိုင္ခံုတြင္ရိွေနပါက ဤအမွဳမွာ မရိုးသားေသာ ၾကံစည္မွဳျဖစ္ကာ...
ဦးဝင္းထြန္းရုပ္အေလာင္း ဘယ္ဘက္တြင္ရိွေနပါက...
အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြ႔ဲသည္ ေအာင္ခန္႔အား အဘယ့္ေၾကာင့္
အေသအခ်ာစစ္ေဆးျခင္းမျပဳလုပ္ရပါသနည္း?
ဤအခ်က္မွာ ယခုျဖစ္ပြါးေသာအမွဳတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အေနျဖင့္
အေရးပါေနပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ဘယ္ဘက္မွမလိုက္ဘဲ မ်ွတစြာသံုးသပ္ၾကည့္ရမည္ဆိုပါက...
ရဲလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တစ္ခါတစ္ရံအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဆူးၾကားမွ ဗူးပမာ
မလွဳပ္သာရိွေနသည္ကိုလည္း နားလည္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေအာင္ခန္႔အားအခင္းျဖစ္စဥ္က သက္ေသတိက်ခိုင္မာမွဳမရိွဘဲ
ခ်က္ခ်င္းအေရးယူလိုက္ပါက ေအာင္ခန္႔မွာ အမွန္တကယ္ေဘးမွ
ထိုင္လိုက္ကာ လြတ္ေျမာက္လာခ႔ဲသူျဖစ္ပါက ဆိုရွယ္နက္စ္ဝက္မွ
ဘယ္သူ ဘာလုပ္လုပ္ အျပစ္ထိုင္ေျပာေနသူမ်ားက...
အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြ႔ဲအား ၾသဘာေပးၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ သက္ေသမတိက် မခိုင္မာပါက...
ကိုယ့္ရႈး ကိုယ္ပတ္တတ္၍ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ လြန္စြာသတိထားရ
ပါေသးသည္။
ဤအမွဳတြင္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ အမွဳ႕႔ကို အမွန္အတိုင္းျဖစ္ေအာင္
စံုစမ္း စစ္ေဆးကာ ပစၥည္းသက္ေသ လူသက္ေသအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္
အမွဳကို ခိုင္မာမွန္ကန္ေအာင္တည္ေဆာက္ကာ တရားစြဲဆိုနိဳင္ေရးသာျဖစ္ပါသည္။
အမွဳကို တရားမစြဲတင္ခင္ လွည္းကူးေဆးရံု တာဝန္က် မွဳခင္းဆရာဝန္၏
ေဆးစစ္ခ်က္မ်ား၊ပစၥည္းသက္ေသမ်ား၊မ်က္ျမင္သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ား
တရားခံထြက္ဆိုခ်က္မ်ားနွင့္အတူ သံုးသက္ခ်က္ေပးကာ
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအရာရိွဆီ ဥပေဒအၾကံေပးတင္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဥပေဒအရာရိွမွ မွဳခင္းဆရာဝန္၏ ရင္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္နွင့္ သက္ေသမ်ား
အမွဳစစ္သံုးသပ္ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈ႔သံုးသပ္ကာ
ဘယ္ပုဒ္မေတာ့ထပ္တိုးသင့္သည္၊ ဘယ္ပုဒ္မေတာ့ ေျပာင္းသင့္သည္ကို
အၾက႕ံေပးသည့္အတိုင္း ရဲတပ္ဖြ႔ဲမွ ညိွနိွဳင္းကာ တရားစြဲတင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
တရားရံုးေရာက္သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာတရားသူၾကီးမွ
ပစၥည္းသက္ေသ၊လူသက္ေသမ်ားနွင့္ မွဳခင္းဆရာဝန္သက္ေသခံထြက္ဆိုခ်က္
သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ကာ...
အမွဳ႔အတိမ္အနက္ကို လိုက္ကာ ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို
ခ်မွတ္ေပးရမည္မွာ တရားသူၾကီး၏တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။
ဤအမွဳနွင့္ပတ္သက္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္ဆင္မွဳကၽြမ္းက်င္သူ
တစ္ေယာက္အေနျဖင့္
ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ သံုးသပ္ခ်က္ေပးရမည္ဆိုပါက...
တိုက္ထားေသာ အန္စာတံုးကား၏ ေရွ႕႔ခန္းအေနအထားသည္
ေရွ႔ခန္းတြင္ ထိုင္ေနေသာသူတစ္ေယာက္အားေျခေထာက္နွစ္ဘက္
ညွပ္ေနျပီး ဆြဲထုတ္မရသည့္အေျခအေနအထိ ခ်ိဳင့္ဝင္မသြားေသးသည္ကို
ေတြ႔ရပါသည္။
ဓါတ္ဆီကားျဖစ္သျဖင့္ မီးေလာင္သည္နွင့္ ခဏခ်င္းလည္းေလာင္ကၽြမ္းသြားနိဳင္
သလို ကားအတြင္းခန္းမီးေလာင္ရန္မွာလည္း ၅ မိနစ္ေက်ာ္အခ်ိန္အထိ
ၾကာျမင့္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ဖူးပါသည္။
ဆီတိုင္ကီမီးေလာင္သည္နွင့္ အတြင္းခန္းခ်က္ခ်င္းၾကီးမီးမစြဲနိဳင္ေသးပါ။
လူသည္ ေသေဘးနွင့္ ရုတ္တရက္ၾကံဳရပါက အလြန္ေၾကာက္လန္႔ေသာ
မသိစိတ္က သိစိတ္ကို လြမ္းမိုးသြားကာ မိနစ္ဝက္မွ ၃/၄ မိနစ္ၾကာသည္အထိ
ဘာလုပ္ ဘာကိုင္ရမွန္းမသိျဖစ္ကာ...မိမိကိုယ္တိုင္ ဘာလုပ္လို႔ လုပ္ေနမွန္းမသိ
ျဖစ္ကာ ေခတၱခဏမ်ွ အသိစိတ္နွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႔ကင္းမ႔ဲသြားတတ္ပါသည္။
ေအာင္ခန္႔သည္ အခင္းျဖစ္စတြင္ ထိုက႔ဲသို႔ အနည္းနွင့္အမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္ဟု
ကၽြန္ေတာ္ထင္ျမင္ သံုးသပ္ပါသည္။
သူအသိစိတ္ဝင္လာေသာအခ်ိန္တြင္ မီးမွာလည္း အေတာ္အသင့္မ်ားေနျပီျဖစ္ကာ ၎၏စိတ္ထဲတြင္လည္း
ကမာၻမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္းဆိုရိုးစကားက႔ဲသို႔
ကားေပၚပါ လူမ်ားအကုန္ေသဆံုးသြားလ်ွင္ သူ႔အတြက္ မ်က္ျမင္သက္ေသ
မရိွေတာ့သျဖင့္ ကားေမာင္းသူကို ေသဆံုးသူအားလြဲခ်ကာ
မိမိကိုယ္လြတ္ရုန္းဖို႔ၾကံစည္တာလည္း ျဖစ္နိဳင္ပါသည္။
ဒါကေတာ့ သူနွင့္ ဘုရားသာအသိဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူသည္ ကားမီးေလာင္ေနခ်ိန္တြင္ မိမိအေဖာ္မ်ား
လြတ္ေျမာက္ေစရန္ အျပင္းအထန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ခ႔ဲသည္ကို မေတြ႔ရဟု
သံုးသပ္ပါသည္။
ကားမီးေလာင္ေနေသာေနရာတြင္ ေက်ာက္ခဲတံုးၾကီးမ်ားမွာေျမၾကီးထဲတြင္
တစ္ဝက္ျမဳပ္ထားသျဖင့္ အသံုးခ်၍မရဟု ဆိုပါက လမ္းေဘးအလူမီနီယံတန္းကို
ကာထားေသာ တိုင္မ်ားျပတ္ထြက္ က်ိဳးက်ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
ထိုတိုင္မ်ားျဖင့္ရိုက္ခ႔ဲပါက ကားမွန္မွာ က်ိန္းေသကြဲမည္ျဖစ္ျပီး အခ်ိဳ႔တစ္ဝက္
လြတ္ေျမာက္နိဳင္ပါေသးသည္။
လူသည္ သဘာဝတရား၏ လွဳံ႔ေဆာ္မွဳအရ ေသေဘးကို ျပင္းျပစြာရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ဆိုပါက
မွန္ကြဲေသာအေပါက္မွ မိမိကိုယ္ကို မည္မွ်ထိရွသည္ျဖစ္ေစ နာက်င္သည္ျဖစ္ေစ
အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အျပင္းအထန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ကာ
ထြက္မည္သာျဖစ္ပါသည္။ေရွ႔အဂ်ၤင္ခန္းမွ မီးစေလာင္ေနသျဖင့္ ေရွ႔ခန္းမွ
မထြက္နိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္တံခါးမွန္ၾကီးခြဲေပးလိုက္လွ်င္ အခ်ိဳ႔လြတ္ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။
အျပင္းအထန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ျပီး ကယ္မရျဖစ္ပါကလည္း
အျခားသူမ်ားေရာက္လာပါက ေသြးရူး ေသြးတန္းျဖင့္ လုပ္ၾကပါဦီးဗ်ာ...
ကယ္ၾကပါဦးဗ်ာျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေရနစ္သူ ေကာက္ရိုးတစ္ပင္ဆြဲေသာ
အေနျဖင့္ အကူအညီေတာင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အခင္းျဖစ္ပြါးစဥ္ ထိုက႔ဲသို႔အမူအရာမ်ိဳးမရိွခ႔ဲသျဖင့္ ေအာင္ခန္႔သည္
၎၏ အေဖာ္မ်ားအား အျပင္းအထန္ကယ္ထုတ္ရန္ မၾကိဳးစားခ႔ဲဟု
ထင္ျမင္သံုးသပ္မိပါသည္။
ေအာင္ခန္႔၏ အၾကီးအမားဆံုးအမွားမွာ ရိုးသားမွဳမရိွျခင္းျဖစ္ကာ
အခင္းျဖစ္ပြါးစဥ္က အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြ႔ဲထံ လိမ္လည္ထြက္ဆိုခ႔ဲျခင္းျဖစ္ျပီး
ေဖ႔စ္ဘုတ္နွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ဖိအားေပးေရးသားမွဳဒဏ္ကို
မခံနိဳင္၍သာ ၎ေမာင္းခ႔ဲေၾကာင္း ဝန္ခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေသဆံုးသူ ဦးဝင္းထြန္း၏အေလာင္းသည္ မီးျငိမ္းသတ္ျပီးကာစတြင္
ညာဘက္ဒရိုင္ဘာခံုတြင္ရိွေနခ႔ဲပါက ဤမီးေလာင္မွဳသည္
မရိုးေျဖာင့္ေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။
ဤအမွဳအတြက္ အေရးၾကီးေသာသက္ေသမွာ
မွဳခင္းဆရာဝန္၏ ရင္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္ ေဆးစစ္ခ်က္နွင့္
မွဳခင္းဆရာဝန္၏ ထြက္ဆိုခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ေသဆံုးသူမ်ား၏ လည္ျပြန္နွင့္ အဆုတ္မ်ားထဲတြင္ မီးခိုးမ်ား ရိွ မရိွသည္လည္း
ယခုအမွဳ၏ အေရးၾကီးေသာအဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ဤအမွဳအား ယခုအခ်ိန္တြင္ မွဳခင္းရဲတပ္ဖြ႔ဲ CID မွလြဲေျပာင္းကိုင္တြယ္
စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ယခုအမွဳမွာ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက စိတ္ဝင္စားေနေသာအမွဳ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေသအခ်ာစစ္ေဆးကိုင္တြယ္ကာ
ေသဆံုးသူမ်ားလည္း နစ္နာမွဳမရိွေစရန္ ရွင္က်န္ခ႔ဲသူအားလည္း
တရားမွ်တမွဳရိွေစရန္အတြက္ လစ္ကြက္ ဟာကြက္ ေထာက္ကြက္မရိွေစရန္
စံုစမ္းစစ္ေဆးစြဲတင္နိဳင္ပါရန္ႏွင့္ မည္သူမ်ွနစ္နာမွဳမရိွေစရန္
အမွန္တရားေပၚေပါက္နိဳင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။
Loading...