၄ နွစ္အရြယ္ကေလးကိုစိတ္မနွ႔ံသူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဓားျဖင့္အၾကိမ္ၾကိမ္ခုတ္သတ္မႈ - Thadinatin

Breaking News

၄ နွစ္အရြယ္ကေလးကိုစိတ္မနွ႔ံသူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဓားျဖင့္အၾကိမ္ၾကိမ္ခုတ္သတ္မႈ


Loading...


18.1.2017
လက္ပံတန္းျမိဳ႕နယ္ ယန္းသြယ္ေက်းရြာမွာျဖစ္သြားခ့ဲတာပါ   ၄ နွစ္အရြယ္ကေလးကိုစိတ္မနွ႔ံသူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဓားျဖင့္အၾကိမ္ၾကိမ္ခုတ္သတ္ခ့ဲတာလိုကနဦး သတင္းသိရပါတယ္   ျဖစ္စဥ္ အေသးစိတ္ကိုေတာ့မသိရေသးပါဘူး  ျဖစ္စဥ္ေလးကို သိရွိသူမ်ားရွိပါက  သတင္းအတည္ျပဳေပးႀကပါ။ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းရရွိပါက ဆက္လက္တင္ေပးပါမည္။
#thadinatin
Loading...