ကြန္ဒံုး စမ္းသပ္အသံုးျပဳရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားေခၚယူ - Thadinatin

Breaking News

ကြန္ဒံုး စမ္းသပ္အသံုးျပဳရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားေခၚယူ


Loading...ကမာၻ႔အထူးဆန္းဆံုး အလုပ္ေနရာေခၚဆုိမႈလုိ႔ ဆုိရမွာပါပဲ။ ၾသစ ေၾတးလ်ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုက သူတုိ႔ကုမၸဏီအတြက္ အလုပ္ေနရာလုိအပ္မႈကုိ ဝန္ထမ္းသစ္ေတြေခၚယူေနပါတယ္။ ဘာအလုပ္အကုိင္လဲဆုိေတာ့ ကြန္ဒံုးစမ္းသပ္အသံုးျပဳေပးရမယ့္ ဝန္ထမ္းေနရာေတြပါတဲ့။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးတဲ့သူတုိင္း မည္သူမဆုိေလွွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး  ကုမၸဏီကထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ ကြန္ဒံုးေတြကုိ စမ္းသပ္အသံုးျပဳကာ အရည္အေသြးနဲ႔ အသံုးျပဳရတဲ့ ခံစားမႈကုိ အမွန္အတုိင္းျပန္လည္ ေျပာျပႏုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ဒီအလုပ္တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္မယ့္ ဝန္ထမ္းက သူတုိ႔ ေတြလုိခ်င္တဲ့ အလုပ္အကုိင္အရည္အခ်င္းေတြသာရွိႏုိင္ၿပီး ထုတ္ ကုန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအႀကံဥာဏ္ေထာက္ပ့ံမႈေတြ ေပးႏိုင္ခဲ့ ရင္ လစာအျပင္ အပုိဆုေၾကးေငြ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ကုိလည္းရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit: ဖိုးသူေတာ္ 
Loading...