Breaking News


ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထြက္ႀကိဳ ခ်ီးေျမာက္ခံရသူ ၇ -ဦး


Loading...


ဤသာသနာေတာ္၌ မတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထြက္ႂကြ ႀကိဳ ဆို၍ ခ်ီးေျမာက္ျခင္း ခံရေသာ ပုဂၢိဳ လ္ထူး ရ-ဦး ရွိေလသည္။ ၎တို႔မွာ-

၁။ အရွင္မဟာ ကႆ ပ

၂။ အရွင္မဟာ ကပၸိန

၃။ အရွင္ အႏု႐ုဒၶါ

၄။ အရွင္ ကာဋိကဏၰေသာဏ

၅။ ဝနဝါသီ တိႆ သာမေဏ

၆။ ရဝတ သာမေဏ

၇။ အရွင္ ပုကၠဳ သာတိ… တို႔ျဖစ္သည္။

၁။ အရွင္မဟာကႆ ပ-

ဓုတင္ အရာဧတဒဂ္ရ တတိယသာဝက ရွင္မဟာကႆ ပ ဖစ္သည္။ ဓမၼဝိနယတို႔ကို ယေန႕အထိ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ပထမ သဂၤါယနာတင္၍ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထရဝါဒ သာသနာေတာ္ အတြက္ အလြန္ေက်းဇူးမ်ားသူ ဖစ္သည္။

'ေသနနိဂုံး' လူေသစြန႔္ရာ အရပ္မွ 'သကၤန္းလ်ာ' အျဖစ္ မတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ပံ့သုကူ ကာက္ယူ၍ ဝတ္ဆင္ေတာ္မူေသာ, တန္ခိုးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္ ႀကီးလွေသာ သကၤန္းေတာ္ျမတ္ကို (သကၤန္းခ်င္း) လဲလွယ္ဝတ္ဆင္ခြင့္ ရေသာသူ ဖစ္၏။ (ျမတ္စြာဘုရား ပံ့သုကူ ကာက္စဥ္ မဟာပထဝီ မႀကီး သိမ့္သိမ့္တုန္လႈပ္ ခဲ့သည္အထိ ထူးျမတ္ေသာ သကၤန္းေတာ္ ဖစ္သည္။)

မိဘမ်ား ဆႏၵအေလ်ာက္ ပိပၸလိ သတို႔သားႏွင့္ ဘဒၵကာပိလာနီ သတို႔သမီးတို႔သည္ လက္ထပ္ေသာ္လည္း ရာဂမဖက္ သန႔္ရွင္းစြာ နၾကေလသည္။

မိဘမ်ား ဆုံးပါးၿပီးေနာက္ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္ အတိုင္း အလုံးစုံေသာ ဥစၥာတို႔ကို စြန႔္လႉ ၿပီး မတ္စြာဘုရားကို ရည္မွန္းရဟန္းဝတ္ကာ မတ္စြာဘုရား ရွိရာ ရာဇၿဂိဳဟ္သို႔ ရွင္မဟာကႆ ပ အေလာင္းေတာ္ ပိပၸလိ ရဟန္းႏွင့္ ဘဒၵကာပိလာနီ ရဟန္းမတို႔ အတူထြက္လာၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ လမ္းဆုံတစ္ခုအေရာက္၌ သူတစ္ပါး အျမင္မမွားေစရန္ လမ္းခြဲထြက္လာရာ မဟာပထဝီေျမႀကီး တုန္လႈပ္ေလ၏။ ထိုအေၾကာင္းကို မတ္စြာဘုရား သိျမင္ေတာ္မူ၍ ဝဠု ဝန္ က်ာင္းေတာ္မွ သုံးဂါဝုတ္ ခရီးကို တစ္ကိုယ္တည္း ႂကြလာကာ ရာင္ျခည္ေတာ္ ၆-သြယ္ လႊတ္၍ ႀကိဳ ဆိုခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူေလသည္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

၂။ အရွင္မဟာကပၸိန-

ကုကၠဳ ဋဝတီ တိုင္းျပည္မွ မဟာကပၸိန မင္းႀကီး ဖစ္သည္။ ရဟန္းေယာက်္ား အမ်ားအျပားကို တစုတည္း တစ္ထိုင္တည္း အကြၽတ္တရား ရေအာင္ ဟာနိုင္ေသာ နရာတြင္ 'ဘိကၡဳ ၾသဝါဒက' ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ ရသူျဖစ္သည္။

ရွးဘဝ ပါရမီအေလ်ာက္ ရတနာျမတ္သုံးပါးကို ဆည္းကပ္လို သာေၾကာင့္ မင္းသည္ေတာ္တို႔ကို အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသို႔ သုံးယူဇနာ အရပ္ထိ န႕စဥ္သတင္းေထာက္ စေလ၏။

တေန႕တြင္မူ သာဝတၳိျပည္မွ လာေသာ လည္းကုန္သည္မ်ား ထံမွ 'ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူၿပီ' ဟူေသာ စကား ၾကားသိရေလသည္။ ထိုစကား မဆုံးခင္ပင္ ပီတိေၾကာင့္ သတိလစ္ လ၏။ သုံးႀကိမ္ေမး၍ သုံးႀကိမ္လုံး ပီတိေၾကာင့္ မာေမ့၏။ လးႀကိမ္ေျမာက္မွ ထိန္းနိုင္၍ ဆက္ေမးေလရာ ဓမၼရတနာႏွင့္ သံဃာရတနာျမတ္ တို႔အေၾကာင္း ၾကားသိ၍ ပီတိျဖစ္ျပန္ေလသည္။

ထိုသတင္းအတြက္ လွည္းကုန္သည္မ်ားကို ဆုေပးၿပီး အတူပါ အမတ္တစ္ေထာင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ ''မိမိတို႔အားလုံး ဘုရားထံသြား၍ ရဟန္းျပဳ တာ့မည့္ အေၾကာင္း''ကို လွည္းသမားမ်ားအား အေနာ္ဇာ မိဖုရားႀကီးထံ စာလြာပို႔ဆက္ေစ၏။

ထို႔ေနာက္ အမတ္တစ္ေထာင္ႏွင့္အတူ မင္းစီး၍ မတ္စြာဘုရားရွိရာ သာဝတၳိျပည္သို႔ ထြက္လာၾကေလသည္။ ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို သစၥာဆို၍ မစ္သုံးစင္းကို ဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီး နာက္ဆုံး မစ္တဘက္ကမ္း ညာင္ပင္ႀကီးေအာက္တြင္ မတ္စြာဘုရားသည္ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ ရာင္ျခည္ေတာ္ ၆-သြယ္လႊတ္၍ ႀကိဳဆိုခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူေလသည္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

၃။ အရွင္အႏု႐ုဒၶါ-

အေလာင္းေတာ္ သိဒၵတၱမင္းသားႏွင့္ ဝမ္းကြဲညီေတာ္, မရွိစကား မၾကားဖူးေသာ, ဒိဗၺစကၡဳ ဧတဒဂ္ရ အရွင္အႏု႐ုဒၶါ ဖစ္သည္။ ခ်စ္တတ္ေသာသူ, သူ႕သေဘာ လိုက္ေလ်ာတတ္သူ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

'န,ထက္ ဣတင္၊ မည္မွန္ပင္၊ အစဥ္မွတ္ၾက၊ အနိ႐ုဒၶ'' ဟု ဗုဒၶသာသနိက ပထဝီဝင္က်မ္းတြင္ 'အနိ႐ုဒၶ' ဟုလည္း ပဖူး၏။ မခ်ဳ ပ္ေပ်ာက္, မပ်က္စီးေသာသူ ဟူ၏။

မတ္စြာဘုရားရွင္ ပည္ေတာ္ဝင္ၿပီးေနာက္ သာကီဝင္ မင္းသားတစ္ေထာင္တို႔ ရဟန္းျပဳ၏။ သို႔ေသာ္ ဘဒၵိယ, အႏု႐ုဒၶါ, အာနႏၵာ, ဘဂု, ကိမိလ, ဒဝဒတၱ ဤသာကီဝင္ မင္းသား ၆-ပါး ရဟန္းမျပဳ ဘဲ နရာ 'သာကီဝင္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းမျပဳ ' ဟု ကဲ့ရဲ႕ၾကသည္။ ထိုခါမွ မင္းသားမ်ား ရဟန္းျပဳ ၾကေလသည္။

ထိုပထမဝါ၌ပင္ အရွင္ဘဒၵိယ ရဟႏၲာျဖစ္သည္။ အရွင္အႏု႐ုဒၶါသည္ ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္ ရေတာ္မူသည္။ အရွင္ေဒဝဒတ္မူ လာကီသမာပတ္ ၈-ပါးရ၏။ အရွင္အာနႏၵာ သာတာပန္ ဖစ္ေလသည္။ ဘဂုေထရ္ႏွင့္ ကိမိလမေထရ္တို႔ကား နာက္မွ ရဟႏၲာ ဖစ္ေတာ္မူ၏။

တရံေသာအခါ အရွင္အႏု႐ုဒၶါသည္ အရွင္သာရိပုတၱရာထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ မးေလွ်ာက္ေလ၏။ အက်ဥ္းမွာ-

>အကြၽန္ုပ္သည္ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ျဖင့္ တစ္ေထာင္ေသာေလာကဓာတ္ကို မင္ပါသည္။

>မတြန႔္ဆုတ္ေသာလုံလျဖင့္ အားထုတ္ပါသည္။ မ့ေလ်ာ့မရွိ သတိအၿမဲ ထင္ပါသည္။ ကိုယ္ပူလည္း မရွိဘဲ ၿငိမ္းေအးပါသည္။ စိတ္သည္ တစ္ခုေသာ အာ႐ုံ၌ ကာင္းစြာတည္ပါသည္။

>သို႔ေသာ္ အာသေဝါတရားတို႔မွ မလြတ္နိုင္ေသးပါ။

အရွင္သာရိပုတၱရာက ပန္ေျဖၾကားပုံမွာ-

>သင္သည္ တစ္ေထာင္ေသာ လာကကို မင္၏ဟု မာန္ျဖစ္ေနသည္။

>မတြန႔္ဆုတ္ဘဲ စိတ္သည္ တစ္ခုေသာအာ႐ုံ၌ တည္ေနသည္ဟု ဥဒၶစၥ ဖစ္ေနသည္။

>အာသေဝါတရားမွ မလြတ္ေသးဟု သံသယ ကုကၠစၥ ဖစ္ေနသည္။

ဤ 'မာန' 'ဥဒၶစၥ' 'ကုကၠစၥ' တရားသုံးပါးကို ဖယ္ထုတ္၍ သင္၏စိတ္ကို နိဗၺာန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေလာ့ ဟုတရားေပးေလ၏။

အရွင္အႏု႐ုဒၶါသည္ အရွင္သာရိပုတၱရာထံမွ ကမၼ႒ာန္း သင္ယူၿပီး စတိတိုင္း အေရွ႕ဘက္ ဝါးေတာသို႔ ႂကြေရာက္ အားထုတ္ လသည္။ ၁၅-ရက္ မအိပ္မေန စၾကၤႎေလွ်ာက္ အားထုတ္၍ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ သာေၾကာင့္ ခတၱအပန္းေျဖစဥ္ မဟာပုရိသ ဝိတက္ႀကီးမ်ား ဖစ္ေပၚလာသည္။

၁။ ဤေလာကုတၱရာ တရားသည္… အလိုနည္းသူသာ ပည့္စုံ၏။ အလိုႀကီးသူ မျပည့္စုံ။

၂။ ရာင့္ရဲလြယ္သူသာ ပည့္စုံ၏။ မေရာင့္ရဲသူ မျပည့္စုံ။

၃။ ဆိတ္ၿငိမ္သူသာ ပည့္စုံ၏။ အေဖၚ၌ ပ်ာ္သူ မျပည့္စုံ။

၄။ လုံ႕လထက္သန္သူ ပည့္စုံ၏။ ပ်င္းရိသူ မျပည့္စုံ။

၅။ သတိေကာင္းသူ ပည့္စုံ၏။ သတိလြတ္သူ မျပည့္စုံ။

၆။ စိတ္တည္ၾကည္သူ ပည့္စုံ၏။ မတျည္ကည္သူ မျပည့္စုံ။

၇။ ပညာရွိသူသာ ပည့္စုံ၏။ ပညာမဲ့သူ မျပည့္စုံ။

ထို ရ-ပါး ဖစ္ေပၚၿပီး အရဟတၱမဂ္ အတြက္ ၈-ခုေျမာက္ တရားလိုေသးရာ မတ္စြာဘုရား သိျမင္ေတာ္မူ၍ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ႂကြလာခ်ီးေျမာက္၍ တရားေဟာေတာ္ မူေလသည္။

၈-ခုေျမာက္အျဖစ္, ဤေလာကုတၱရာတရား ၉-ပါးသည္…

သံသရာကို ခ်ဲ့တတ္သည့္ တဏွာ, မာန, ဒိ႒ိ ဟူေသာ ပပၪၥတရားမွ ကင္းသည့္ နိဗၺာန္၌ မြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သာ ပည့္စုံ၏။ တဏွာ, မာန, ဒိ႒ိ တရားတို႔၌ မြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၌ မျပည့္စုံေပ။…

ထို႔ေနာက္ မတ္စြာဘုရားသည္ အရွင္အႏု႐ုဒၶါအား ဤဝါးေတာ၌ပင္ ဝါကပ္ရန္ မိန႔္ေတာ္မူၿပီး တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ပင္ ပန္ႂကြသြား လသည္။

၄။ အရွင္ ကာဋိကဏၰေသာမ-

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအနက္ ပထမဆုံး သာတာပန္ 'ကာဠီ' သေဌးကေတာ္၏ သား (တရားေဟာခ်ိဳသာရာ၌ 'ကလ်ာဏဝါကၠရဏ- ဧတဒဂ္ ဘြဲ႕ရ) ဖစ္သည္။ မယ္ေတာ္သည္, သာတာဂီရိ နတ္မင္းႏွင့္ ဟမဝတ နတ္မင္းတို႔ ကာင္းကင္၌ ဘုရားရွင္ ပြင့္လာေၾကာင္း အေမးအေျဖ ပာသည္ကို နာယူ၍ သာတာပန္ ဖစ္ေသာသူ ဖစ္သည္။ ထိုညမွာပင္ အရွင္ေသာဏ အေလာင္းကို ဖြားျမင္ေလ၏။

အ႐ြယ္ေရာက္ေသာ္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ကုန္ေရာင္း သြားေလ၏။ လမ္းခရီး၌ အိပ္စက္ အနားယူစဥ္ တစ္ဦးတည္း က်န္ေနခဲ့သည္။ လမ္းေလွ်ာက္လိုက္သြားရာ ၿပိတၱာမ်ားကို တြ႕၍သံေဝဂ ဖစ္ေလသည္။

ရဟန္းျပဳ လိုေသာ္လည္း ဥပသမၸဒ ကံေဆာင္ရန္ သဃၤာေတာ္ ၁၀-ပါး (ထိုစဥ္က ဝိနည္း) ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ သုံးႏွစ္ေစာင့္ရ၏။ ဆရာ အရွင္မဟာကစၥည္းေထရ္ ထံမွ ကမၼ႒ာန္းယူကာ အားထုတ္ၿပီး ရဟႏၲာ ဖစ္ေတာ္မူသည္။

ဝါကြၽတ္ေသာ္ မတ္စြာဘုရားရွင္ကို ဖူးေျမာ္ရန္ သာဝတၳိျပည္သို႔ သြားေလ၏။ ဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ရာက္၍ မတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္ၿပီး ညဉ့္အခါ မဟာဂႏၶကုဋိတိုက္ မွာပင္ နရာေပး၍ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူေလသည္။ (အျခားမည္သူမွ် မေနဖူးဘူးဟု ထင္ပါသည္။)

မတ္စြာဘုရားက တရားေတာ္မ်ား ႐ြတ္ဖတ္သရဇၩယ္ခြင့္ ပု ၍ ႐ြတ္ဖတ္ၿပီးေသာ္ ဆရာမွာလိုက္ေသာ ဆုငါးပါးကို လွ်ာက္ထားေလသည္။

ပစၥႏၲရာဇ္ အရပ္၌-

၁။ ကံေဆာင္ရန္ သံဃာေတာ္ ၁၀-ပါး ခဲယဥ္း၍ လ်ာ့နည္းလွ်င္ ခြင့္ျပဳ လမလား မသိ။ (ခြင့္ျပဳ တာ္မူပါ။)

၂။ တစ္လႊာတည္းေသာ ဖိနပ္အစား အထပ္မ်ားေသာဖိနပ္ ခြင့္ျပဳ လမလား မသိ။

၃။ ၁၅-ရက္ တစ္ႀကိမ္ အစား န႕စဥ္ ရခ်ိဳးခြင့္ ပုေလမလား မသိ။

၄။ ရလြယ္ေသာ သားေရ အထိုင္အခင္းမ်ား ခြင့္ျပဳ လမလား မသိ။

၅။ လူႀကဳံ ဖင့္ တဆင့္လႉ ဒါန္းေသာ သကၤန္းကို ခြင့္ျပဳ လမလားမသိ။

ဤ ဆုငါးပါးကို မတ္စြာဘုရားရွင္ ခြင့္ေပးေတာ္ မူေလသည္။ သာသနာအတြက္ အလြန္အက်ိဳး မ်ားေလ၏။

၅။ ဝနဝါသီတိႆ သာမေဏ-

ခုႏွစ္ႏွစ္အ႐ြယ္ ရဟႏၲာ သာမေဏျဖစ္သည္။ မတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ သာသနာေတာ္ကို ႏွစ္ဘဝ ဆည္းကပ္ခြင့္ ရသူျဖစ္သည္။

ပထမဘဝ၌ ရွင္သာရိပုတၱရာ့ ခမည္းေတာ္၏ မိတ္ေဆြ ဖစ္သည္။ နာက္ပိုင္း စီးပြားက် ဆင္းရဲေနေလ၏။ ရွင္သာရိပုတၱရာက ခ်ီးေျမာက္လို၍ ထိုသူေဌးေဟာင္း အိမ္သို႔ ဆြမ္းသြားရပ္ေလရာ လာင္းလႉ ဖြယ္ မရွိ၍ ပုန္းေအာင္းေနရရွာေလသည္။ န႕အတန္ၾကာ ဖစ္သည္။

တေန႕တြင္ သူေဌးေဟာင္းသည္ ပြဲတခု၌ ဂါထာမႏၲာန္ ႐ြတ္ၿပီး ႏြားနို႔တစ္အိုးႏွင့္ ပုဆိုးၾကမ္းတစ္ထည္ ရခဲ့ေလရာ ဝမ္းေျမာက္စြာ ဆြမ္းစီမံ၍ ရွင္သာရိပုတၱရာကို ကပ္ေလသည္။ ပုဆိုးၾကမ္း ကိုလည္း လႉ လိုက္ေလသည္။

'ေလာကုတၱရာတရားကို အကုန္အစင္ သိရပါေစ'ဟု ဆုေတာင္းေလသည္။ ထိုဘဝမွ ကြယ္လြန္ၿပီး ရွင္သာရိပုတၱရာ၏ ဒကာမ သူေဌးကေတာ္ ဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶ တည္ေလသည္။ ဖြားျမင္ၿပီးေသာ္ ရွင္သာရိပုတၱရာ၏ ငယ္မည္ 'ဥပတိႆ 'ကို ရည္၍ 'တိႆ ' ဟု အမည္ေပးေလသည္။

ခုႏွစ္ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္ ရွင္သာရိပုတၱရာထံ သာမေဏ ပုေလသည္။ ထို႔ေနာက္ မတ္စြာဘုရားထံမွ ကမၼ႒ာန္း ယူၿပီး ယူဇနာ ၁၂၀-ကြာ တာရေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ အားထုတ္ေလသည္။ သုံးလျပည့္ေသာ္ ပဋိသမ႓ိဒါ လးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာ ဖစ္ေလသည္။

တိႆ သာမေဏေလး ရဟန္းကိစၥၿပီးေၾကာင္းကို ရွင္သာရိပုတၱရာ သိေလေသာ္ သြားေရာက္ခ်ီးေျမာက္ရန္ မတ္စြာဘုရားထံ ခြင့္ေတာင္းေလသည္။

မတ္စြာဘုရားသည္ တိႆ သာမေဏကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဝေနယ်အမ်ား တရားထူးရမည့္အေၾကာင္း မင္ေတာ္မူ၍ အဂၢသာဝကႏွစ္ပါး ၿခံရံကာ သံဃာေတာ္ ၄၀၀၀-ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ႂကြကာ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူေလသည္။

၆။ ရဝတ သာမေဏ-

လက်ာ္ေတာ္ရံ ရွင္သာရိပုတၱရာ၏ ညီေထြးျဖစ္သည္။ 'ခဒိရဝနိယ ရဝတ' ဟုလည္း ခၚၾကသည္။ 'အိုေအာင္မင္းေအာင္ ပါင္းၾကပါေစ' ဟူေသာ ဆုေပးသံေၾကာင့္ မိမိယူရမည့္ သတို႔သမီးပ်ိဳ ႏွင့္ မိခင္အို၏ ဇရာရိပ္ကို ႏွိုင္းယွဥ္ကာ သံေဝဂ ဖစ္၍ ထြက္ေျပးကာ ရဟန္းျပဳ သူျဖစ္သည္။ ………

နာင္ေတာ္ႀကီး သာရိပုတၱရာအရွင္ျမတ္၏ အတုလိုက္၍ ညီေတာ္ ႏွစ္ပါးႏွင့္ ႏွမငယ္သုံးပါး လိုက္ပါ ရဟန္းဝတ္ၿပီး ရဟႏၲာမ်ား ဖစ္သြားေသာ္ ညီေထြး ရဝတ တစ္ဦးတည္း က်န္ခဲ့၏။

မိဘဘိုးဖြားမ်ားက ရဝတလည္း ရဟန္း ဝတ္သြားမည္လည္း စိုးရိမ္သျဖင့္ အသက္ ၁၆-ႏွစ္တြင္ အသက္ ၁၄-ႏွစ္ အ႐ြယ္ သတို႔သမီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ခ်ထား ပးေလသည္။

အထက္တြင္ ဆိုသကဲ့သို႔ 'အိုေအာင္မင္းေအာင္' ဟူေသာ ဆုေပးခ်ိန္တြင္ ပါရမီရင့္မာသူျဖစ္၍ ဇာတိ၏ အက်ိဳးဆက္ ဇရာ,မရဏ, အနိစၥ တို႔ကို ဆင္ျခင္မိကာ တာေက်ာင္းတစ္ခုသို႔ အေရာက္ ပးေလေတာ့သည္။ တာေက်ာင္းသို႔အေရာက္ မိဘခြင့္ျပဳ ခ်က္ မရွိေသာ္လည္း ရွင္သာရိပုတၱရာက 'ငါ၏ညီေထြး ရာက္လာလွ်င္ သကၤန္းဝတ္ေပးလိုက္ၾက' ဟု မွာထားရင္း ရွိေသာေၾကာင့္ ရွင္သာမေဏ ပု ပးလိုက္ၾကသည္။

ရွင္ေရဝတသည္ ဥပဇၩာယ္ဆရာမ်ားထံမွ ကမၼ႒ာန္း ယူ၍ ထိုေက်ာင္းမွတဆင့္ အလြန္ၾကမ္းေသာေဒသ, ခ်ံဳႏြယ္ပိုနက္ေသာ, က်တ္တီးကုန္း က်ာက္စရစ္ေျမ ရွိေသာ ရွားေတာသို႔ သြားေရာက္ကာ တရားအားထုတ္ေလသည္။

ထိုသတင္းကို ရွင္သာရိပုတၱရာ ၾကားသိေသာ္ အားေပးစကား ပာလို၍ မတ္စြာဘုရားထံ လွ်ာက္ထား ခြင့္ေတာင္းေလသည္။ မတ္စြာဘုရားက ရွင္ေရဝတ တရားအားထုတ္ခ်ိန္ ပရိတ္သတ္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္စိမ့္ေသာငွာ တားျမစ္ေတာ္မူသည္။

သုံးလအၾကာ ရွင္သာရိပုတၱရာ ခြင့္ေတာင္းေသာအခါ ရွင္ေရဝတ ရဟန္းကိစၥၿပီးေၾကာင္း သိေတာ္မူ၍ မတ္စြာဘုရားရွင္ ဦးေဆာင္ၿပီး လက္ယာလက္ဝဲရံ ကိုယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ ရဟန္းမ်ားစြာ သြားေရာက္ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူေလသည္။

(လာဘ္လာဘ ပါမ်ားေသာအရာ ဧတဒဂ္ရ ရွင္သီဝလိ မေထရ္ ပါေသာေၾကာင့္သာ လမ္းခရီးၾကမ္း၌ သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းအဆင္ေျပ ၾကေလ၏။)

၇။ အရွင္ ပုကၠဳ သာတိ-

ဗိမၺိသာရမင္းႀကီး၏ မိတ္ေဆြ တကၠသီလျပည္ (တကၠသိုလ္ျပည္) မင္းႀကီး ဖစ္သည္။ မိမိေဒသ၌ ရတနာ အထူးအဆန္းေတြ႕လွ်င္ အေၾကာင္းၾကားတမ္း ကတိစကားအရ လာကတြင္ ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာျမတ္သုံးပါး ပၚထြန္းေနေၾကာင္း သိရေလသည္။

ထိုအခါ ပုကၠဳ သာတိ မင္းႀကီးသည္ မတ္စြာဘုရားကို ရည္မွန္းကာ သကၤန္းဝတ္ (ရဟန္းျပဳ) ၿပီး တာထြက္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ တကၠသီလျပည္ (ယခုအာဖဂန္?) မွ ရာဇၿဂိဳ ဟ္ အထိ ၂၃၇-ယူဇနာကို ခလွ်င္ေလွ်ာက္ကာ ဘုရားဖူး လာခဲ့သည္။ (ရာဇၿဂိဳ ဟ္ျပည္၌ ဘုရားရွင္ ရွိမည္ ထင္ေသာေၾကာင့္ သာဝတၳိျပည္ကို က်ာ္လာခဲ့သည္။)

သာဝတၳိသို႔ ပန္သြားရန္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ အိုးထိန္းသည္ တစ္ဦး၏တဲတြင္ တစ္ညနားေလသည္။ မတ္စြာဘုရား သိျမင္ေတာ္မူ၍ ကိုယ္ေတာ္တစ္ဦးတည္း မထင္ရွားေသာ အသြင္ျဖင့္ အိုးထိန္းသည္တဲ၌ တြ႕ဆုံေအာင္ ခလွ်င္ႂကြလာ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူေလသည္။

ညခ်မ္းအခါ မတ္စြာဘုရားသည္ ခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာ စသည္တို႔ကို ဟာေျပာေတာ္မူရာ အနာဂမိမဂ္ ရ၍ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း သိေလေတာ့သည္။ ရဟန္းျပဳ ခြင့္ေတာင္းေသာ္ 'ဧဟိဘိကၡဳ' မေခၚေသာေၾကာင့္ 'ပံ့သုကူ သကၤန္း' ရွာစဥ္ ႏြားမဆိုးတစ္ေကာင္ ဝွ႕ခတ္မိ၍ အမွိုက္ပုံေပၚ၌ပင္ စုတိစိတ္ က်ေတာ္မူေလသည္။
…ၿပီး၏။

(ေမတၱာႏွလုံး ကိုယ္စီသုံး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။)

Credit : myanmar load
Loading...