ေမြးကတည္းက အသက္ေငြ႕ေငြ႕ေလးသာပါတဲ႔ ေသဆုံးခါနီးကေလးငယ္ကုိ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္နဲ႔ ေသမင္းလက္တြင္းကေန လုယူေပးနိုင္ခဲ႔တဲ႔ ဆရာ၀န္_________________________________________________________
ဗီဒီယုိၾကည္႔ရန္ ⇩⇩⇩