၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ေက်ာင္းသူကို ကိုယ္ဝန္ရေအာင္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သူ


_________________________________________________________

၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ရေစခဲ့တဲ့ အသက္ ၂၀ အ႐ြယ္လူငယ္တစ္ဦးဟာ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
ကြန္နဲရ္အဒမ္ဝိႈက္တ္လို႔ အမည္ရတဲ့ အဆိုပါလူငယ္ကုိယ္တုိင္ တရား႐ံုးမွာေျဖာင့္ခ်က္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အဆိုပါ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေက်ာင္းသူကုိ ကြန္နဲရ္ကသူ႔ရဲ႕ေနအိမ္မွာတင္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထဲမွာ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ကုိယ္ဝန္ရွိေနတဲ့သတင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ စံုစမ္းရာကတစ္ဆင့္ ရင္ေသြးငယ္ရဲ႕ဖခင္ဟာ ကြန္နဲရ္ဆုိသူ အမ်ိဳးသား ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။
အဂၤလန္ႏုိင္ငံ Belfast တရား႐ံုးမွာ ဒီအမႈကို စစ္ေဆးေနတာျဖစ္ၿပီး အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သူ လူငယ္နဲ႔ အဆိုပါေက်ာင္းသူတုိ႔ဟာ မရည္႐ြယ္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ႐ုပ္လံုးေပၚလာပါတယ္။ ကြန္နဲရ္က သူမကို အဓမၼျပဳက်င့္ေနခ်ိန္မွာ သူမဟာ ျငင္းဆန္တဲ့စကားလံုးေတြ မေျပာခဲ့သလို ဆက္မလုပ္ဖို႔လည္း မတားဆီးခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးသူေတြနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ အဆိုပါမိန္းကေလးက ေျဖၾကားထားပါတယ္။
မုဒိမ္းက်င့္ခံရတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ သူမထံမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ ရွိ၊ မရွိဆိုတာ စစ္ေဆးထားတဲ့ စစ္ေဆးခ်က္ကို တရား႐ံုးထံ တင္သြင္းရာမွာလည္း စိတ္ထိခိုက္ေနတာမ်ိဳး သူမဟာ မခံစားရေၾကာင္း သိရပါတယ္။
Loading...