လက္ပစ္ဗံုးမွန္းမသိဘဲ ၂၅ နွစ္လံုးလံုး လက္ပစ္ဗံုးနွင့္ သစ္ၾကားသီးခြဲေနခဲ့သည့္အမ်ိုးသား_________________________________________________________

တရုတ္နိုင္ငံ၊ရွန္စီးျပည္နယ္မွ အမ်ိုး သားတစ္ဦးသည္ လက္ပစ္ဗံုးမွန္းမသိဘဲ လက္ပစ္ဗံုးနွင့္ ၂၅ နွစ္လံုးလံုး သစ္ျကား သီးခြဲေနခဲ့သည္ဟု သိရသည္။မျကာေသး မီကမွ ေဒသခံရဲတပ္ဖြဲ့ကျဖန့္ေဝေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ လက္ပစ္ဗံုးပံုစံနွင့္တူေနေသာေျကာင့္ လက္ပစ္ဗံုးမွန္း သိရွိသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားက ゞင္းအမ်ိုးသားသည္ လက္ ပစ္ဗံုးျဖင့္ သစ္ျကားသီးထုေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုခဲ့ျကသည္။


လက္ပစ္ဗံုးကို သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးထံမွရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး လက္ပစ္ဗံုးအ တြင္း၌ ေပါက္ကြဲပစၥည္းမ်ားပါဝင္ျခင္းမ ရွိေသာေျကာင့္ မေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္နိုင္ သည္ဟု ရဲမ်ားက ခန့္မွန္းေျပာဆိုေနျက သည္။ ထိုအမ်ိုးသားက လက္ကမ္းစာ ေစာင္ထဲတြင္ပါသည့္လက္ပစ္ဗံုးပံုစံနွင့္တူ ေနေသာေျကာင့္ မသကၤ࿿ာသျဖင့္ ရဲစခန္း တြင္ သြားေရာက္ျပသသည့္အခါမွ မိမိ လက္ထဲတြင္ေရာက္ရွိေနသည့္အရာ သည္ တားျမစ္ေပါက္ကြဲပစၥည္းျဖစ္ေန မွန္း သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ゞင္းျဖစ္ရပ္မွာ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာေပၚတြင္ ပ်ံ့နွံ့သြားခဲ့ ျပီးေနာက္ ထိုအမ်ိုးသား၏ ကံေကာင္း ေထာက္မပံုနွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိုးမ်ိုး ေဝ ဖန္ေျပာဆိုခဲ့ျကသည္။
pyimyanmarnews
Loading...