Breaking News


“လမ္းေဘးေစ်းသည္ခ်င္း ေနရာလုရာမွ စကားမ်ားရန္ျဖစ္”


Loading...

မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေဘး မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းေပၚရွိ လမ္းေဘးေစ်းသည္ခ်င္း ေနရာလုရာမွ ႐ုန္းရင္ဆန္ခက္ျဖစ္ပြားမႈ႐ုပ္သံ
Loading...