ေကာင္မေလး မိုက္တယ္ဆိုျပီး အေဖာ္အခၽြတ္လုပ္ခိုင္းတာ ေနာက္ဆံုးက်မွ သမီးျဖစ္ေနေလရဲ.


_________________________________________________________