ေရႊမႈံရတီ ေပၚတာက နည္းေသးတယ္ ဒီမွာ ျမန္မာစစ္စစ္ ေခတ္မီတယ္ေျပာရမလား လန္းခ်က္ပဲ_________________________________________________________

Loading...