ယေန႔ ထိုင္း( ခ်ဲ ) သုံးလုံးထီ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ ၾကည္႔ရန္ ( 16.12.2016 ) Live !!!!!!!!!

_________________________________________________________
ယေန႔ ထိုင္း( ခ်ဲ ) သုံးလုံးထီ  တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ  ( 16.12.2016 )  Live !!!!!!!!! 


ယေန႔ ညေန ၃း၁၀ နာရီမွာ ျမန္မာ သုံးလုံးဂဏန္းထြက္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါသနာရွင္မိတ္ေဆြမ်ားအေနနဲ႔
ဒီ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင္႔မႈ ကုိ ပိတ္မပစ္ပဲ ဆက္လက္ေစာင္႔ေမ်ွာ္ၾကည္႔ရႈေပးပါ ။

Loading...