ေအးေန၀င္း ရဲ့ ေမြးေန႔ပြဲ ကုိ MIss ေတြ တက္ေရာက္ခဲ႔တာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ပရိသတ္ေတြ ရဲ႕ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးၾကပုံေလးကုိ ဖတ္ၾကည္႔ၾကပါဦး

_________________________________________________________

ႏို၀င္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Rose Garden Hotel မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေအးေန၀င္း ရဲ့ ေမြးေန႔ပြဲ ကုိ MIss ေတြ တက္ေရာက္ခဲ႔တာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ပရိသတ္ေတြ ရဲ႕ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးၾကပုံေလးကုိ ဖတ္ၾကည္႔ၾကပါဦး