သာမာန္လျပည့္ညေတြထက္ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုႀကီးမားၿပီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုေတာက္ပတဲ႔ စူပါမြန္း မေန႔ညက ထြက္ေပၚလာခဲ႔ပုံ

_________________________________________________________
ယေန႔ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ညမွာ လမင္းကို အႀကီးမားဆံုးအေနအထားနဲ႔ ျမင္ရဖုိ႔႔ရွိပါတယ္။ လမင္းဟာ ကမၻာေျမနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္႐ွိမယ့္ supermoon ျဖစ္စဥ္ကို ၾကံဳရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ တနလၤာညမွာ ျဖစ္ေပၚမွာ စူပါမြန္းဟာ ယခင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးတဲ့ စူပါမြန္းေတြထက္ ပိုၿပီး ႀကီးမားပါလိမ့္မယ္။