ေႁမြတေကာင္ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီး ေဆာ့ကစားေနသည့္ ၂ ႏွစ္သားကေလး႐ုပ္သံ ေရပန္းစား_________________________________________________________