ဂ်က္မာက မိမိနွင့္ ရုပ္ခ်င္းဆင္တူေသာ ရွစ္နွစ္သားေလးကို ဘြဲ့ရသည္အထိ ေထာက္ပံ့မည္ဟူေသာသတင္းမ်ား မမွန္ကန္ဟုဆို

_________________________________________________________

အလီဘာဘာပိုင္ရွင္ ဂ်က္မာသည္ မိမိနွင့္ ရုပ္ခ်င္းဆင္တူေသာ ရွစ္နွစ္သား ေလးကို ဘြဲ့ရသည္အထိ ေငြေျကး ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟူေသာ သတင္း မ်ားမွာ မမွန္ကန္ေျကာင္း ဂ်က္မာကိုယ္ တိုင္ ျငင္းဆိုလိုက္သည္ဟု သိရသည္။ ဂ်က္မာနွင့္ ရုပ္ခ်င္းတူေသာ ကေလးငယ္ သည္ က်န္းရွီးျပည္နယ္ရွိ ေက်းလက္ ေတာရြာတစ္ခုမွျဖစ္ျပီး အလီဘာဘာပိုင္ ရွင္ ဂ်က္မာနွင့္ ရုပ္ခ်င္းဆင္တူေသာ ေျကာင့္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာေပၚတြင္ ထင္ရွားလာခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဂ်က္မာနွင့္ ရုပ္ခ်င္းတူေသာ္လည္း ဂ်က္မာကဲ့သို့ ခ်မ္း သာျကြယ္ဝသူမဟုတ္ဘဲ အလြန္ဆင္း ရဲသည့္ မိသားစုမွျဖစ္သည္။

မိခင္မွာ က်န္းမာေရးမေကာင္းဘဲ ဖခင္က ေျခ တစ္ဖက္ျပတ္ေနကာ၊ အဘြားျဖစ္သူမွာ လည္း အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ ခံစားေနရ သူျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္၏ သနားစရာ ေကာင္းေသာ ဘဝအေျခအေနမွာ အြန္ လိုင္းေပၚတြင္ ပ်ံ့နွံ့သြားခဲ့ျပီးေနာက္ အလီ ဘာဘာပိုင္ရွင္ ဂ်က္မာက အကူအညီ ေပးအပ္နိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ျက ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်က္မာသည္ တရုတ္နိုင္ငံ တြင္ အလႉအတန္းအရက္ေရာဆံုး ပုဂၢိုလ္ မ်ားထဲ၌ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ (DM, 18.11.16)) ေမဇြန္
Loading...