Breaking News


ထိုင္းအစိုးရေရွ႕ေနအဖြဲ႕ အခ်ိန္မီမတင္ႏိုင္တဲ႔ လိပ္ကြၽန္းအမႈ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ အယူခံေလွ်ာက္လႊာ


Loading...

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈတြင္ ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦးအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား သည္ ခိုင္မာမႈရွိသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ရန္ တရားလို ထိုင္းအစိုးရေရွ႕ေနအဖြဲ႕ အား ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ ေနာက္ ဆံုးထား၍ အယူခံေလွ်ာက္လႊာ တင္ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တရားလိုထိုင္းအစိုးရေရွ႕ေနအဖြဲ႕ ကအခ်ိန္မီ မတင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 တရားလိုထိုင္းအစိုးရေရွ႕ ေနအဖြဲ႕သည္  အယူခံတင္ျပရန္ မျပည့္စံုေသးေသာေၾကာင့္ အယူ ခံရက္ ထပ္တိုးေတာင္းထားသည္ မွာ (၉)ႀကိမ္ေျမာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ေနာက္ဆံုးအယူ ခံတင္ရန္ အယူခံတရား႐ုံးက အ မိန္႔ခ်ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ထိုင္းအစိုးရေရွ႕ေနအဖြဲ႕က အယူခံေလွ်ာက္လဲခ်က္မတင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အယူခံတရား႐ုံးသည္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က တင္သြင္းထားသည့္ အယူခံေလွ်ာက္လဲ ခ်က္ကိုသာၾကည့္၍ အမိန္႔ခ်ရမည့္အေနအထားျဖစ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ုံးအထူးအဖြဲ႕မွ ေရွ႕ေနဦးေအာင္မ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။


ေသဒဏ္ေပးခံထားရေသာ ေဇာ္လင္းႏွင့္ ဝင္းေဇာ္ထြန္းကို အျပစ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယခုႏွစ္ ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ အယူခံတင္ခဲ့သည္။ အယူခံတင္သြင္းထားမႈကို ျပန္လည္ေခ်ပသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦးအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ခိုင္မာမႈရွိသည့္ျပစ္ဒဏ္သက္ေသျပခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရန္ တရားလိုထိုင္းအစိုးရေရွ႕ ေနအဖြဲ႕အား ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အယူခံတင္ျပရန္ အယူခံတရား႐ုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘တရား႐ုံးပိတ္တဲ့ အခ်ိန္ထိ တရားလိုဘက္က အယူခံလာမ တင္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ အခုလို အယူခံေလွ်ာက္လဲခ်က္ တင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္တာကို အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ တဲ့ အမွတ္ (၈) ေဒသ ေကာ့စမြီ တရား႐ုံးကေန လာမည့္အပတ္ အတြင္းမွာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္တင္ ေပးဖို႔ မနက္ျဖန္မွာ အယူခံတရား႐ုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီအမႈႀကီးတစ္ခုလံုးကို အယူခံ တရား႐ုံးက ၾကည့္ၿပီးပါၿပီ။ ေလ့ လာသံုးသပ္ၿပီးပါၿပီ။ အန္ကယ္ တို႔ဘက္ကတင္တဲ့ အယူခံေလွ်ာက္လႊာကိုလည္း ၾကည့္ၿပီးပါၿပီ။ ထုိင္း ႏုိင္ငံအထက္တရား႐ုံးေတြက မွန္ ကန္စြာ တရားစီရင္တာပါ။ သူတို႔ က ဘက္စံုေထာင့္စံုေအာင္ အ ခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္ပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တရားလို ဘက္ကေန အယူခံကို ေတာင္း တာပါ။ အခုေတာ့ အန္ကယ္တို႔ ဘက္က တင္တဲ့အယူခံကိုပဲၾကည့္ၿပီး အယူခံတရား႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ေပးေတာ့မယ့္ သေဘာရွိပါတယ္’’ဟု ေရွ႕ေန ဦးေအာင္မ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။

အယူခံတရား႐ုံးသည္ အယူခံေလွ်ာက္ လဲခ်က္ကို လာမယ့္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အမိန္႔ခ်ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေရွ႕ ေန ၎ကဆိုသည္။

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈေၾကာင့္ ေသဒဏ္အျပစ္ေပးခံရေသာ ျမန္ မာလုပ္သားႏွစ္ဦးကို ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕က တင္သြင္းသည့္ အယူခံတြင္ DNA ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အမ်ားဆံုးေရးသားထားၿပီး စာမ်က္ႏွာ ၁၉၈ မ်က္ႏွာပါရွိသည္။

‘‘တရားလိုအဖြဲ႕က အယူခံ တင္မလာတဲ့အေပၚကို ဘာ ေၾကာင့္မတင္တာလဲဆိုၿပီး အမိန္႔ ခ်တဲ့ ေအာက္တရား႐ုံးကို အယူခံ တရား႐ုံးက ေလွ်ာက္လဲခ်က္တင္ ခုိင္းမယ္လို႔ သိရတယ္။ သူတို႔ ဘက္က တင္မလာေတာ့ ထူးျခား တာေပါ့။ သူတို႔ဘက္က မွန္တယ္ ဆိုရင္ တန္းတင္ရမွာေပါ့။ မဟုတ္လို႔ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္လုပ္ေန တာ။ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားအသတ္ခံရတဲ့အတြက္ သူတို႔က ေအာက္႐ုံးမွာေသဒဏ္ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္ ေလ။ အေပၚ႐ုံးကို ေရာက္လာတဲ့ အခါ အေပၚ႐ုံးက တရားေရးမ႑ိဳင္ကို ဘယ္ေလာက္ေျဖာင့္မတ္သလဲ ဆိုတာ ေတြ႕ရမွာပဲ။ အေပၚတရား ႐ုံးကေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ဆံုး ျဖတ္ေပးမွာလို႔ပဲ ယံုၾကည္တယ္’’ ဟု ျမန္မာသံ႐ုံးအထူးအဖြဲ႕မွ ဦး ေက်ာ္ေသာင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦးကို ျပစ္မႈထင္ရွားသည္ဆိုကာ လူသတ္မႈ ႏွင့္ သတင္းထိမ္ခ်န္မႈအတြက္ ေသဒဏ္၊ ဟန္နာ၀စ္သာရစ္ခ်္ကို အဓမၼျပဳက်င့္မႈအတြက္ ေထာင္ ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀၊ ပစၥည္းခိုးမႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္၊ ညအခ်ိန္မ ေတာ္ေနထုိင္မႈအတြက္ ေထာင္ ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ခြဲ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ခိုး၀င္မႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လႏွင့္ တရားမ၀င္ေနထိုင္ မႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ စေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေကာ့စမီြတရား႐ံုးက ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ရက္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
http://www.7daydaily.com/story/80551
Loading...