ခ်စ္ေနတုန္းကေတာ့ အိပ္ယာထဲမွာ အေပ်ာ္ရိုက္ထားတာေပါ့..။ ကြဲၾက ၿပဲၾကေတာ့ လိုင္းေပၚေရာက္ကုန္ေရာ.._________________________________________________________

Loading...