''ပုဆိုးလွန္ျပျပီး ေဖလိုးမ ဗမာမ ေတြ သတၱိ ရွိရင္ ထြက္ခဲ႕'' ဆိုတဲ႔ အမႈ.

_________________________________________________________

Loading...