ဆိတ္မတစ္ေကာင္နဲ႕ ကာမဆက္ဆံေနစဥ္ လူမိသြားတဲ့ ဆိုင္ကယ္တကၠစီသမား


_________________________________________________________
ယခင္ကလည္း ႐ြာထဲက ၾကက္မ၊ ႏြားမေတြကိုလည္း  ကာမဆက္ဆံဖူးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္
------------------------------------------------------------------
အသက္ ၂၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ဆိတ္မတစ္ေကာင္ကို မဖြယ္မရာ ကာမဆက္ဆံမိလို႔ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ လူအုပ္ႀကီးက ဝိုင္ရိုက္ရန္ ႀကိဳးစားရန္ ရဲမ်ားအခ်ိန္မိဝင္ေရာက္ တားဆီးလို႔ အသက္ေဘးမွ လြတ္ခဲ့ပါတယ္။
ကင္ညာနိုင္ငံသား ဆိုင္ကယ္တကၠစီဆြဲသူ “စီမီယု” ဆိုသူ အမ်ိဳးသားသည္ ယခင္ကလည္း ႐ြာထဲက ၾကက္မ၊ ႏြားမေတြကိုလည္း  ကာမဆက္ဆံဖူးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ညဖက္ေမွာင္ေနစဥ္ တင္းကုတ္မွ ေမြးထားေသာ ဆိတ္ေအာ္သံေၾကာင့္ ပိုင္ရွင္ထြက္လာၿပီး တင္းကုတ္ကို လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးႏွင့္ ထိုးၾကည့္စဥ္ လူတစ္ေယာက္ သူရဲ႕ဆိတ္မကို အဓၶမက်င့္ေနတာ အံ့အားသင့္စြာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ထိုသူမွာ အလွ်င္အျမန္ထြက္ေျပးသြားခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းမမိလိုက္ေသာ္လည္း ကြၽတ္က်န္ခဲ့ေသာဖိနပ္ကို သိမ္းထားၿပီး နံနက္တြင္ လိုက္လံစုံစမ္းၾကည့္ရာ ဆိုင္ကယ္တကၠစီေမာင္းသူ “စီမီယု” ၏ ဖိနပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“စီမီယု” က ဘယ္မိန္းကေလးမွ သူ႕ကို လက္မခံသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္မိေၾကာင္း ဝန္ခံထားၿပီး၊ သူ၏ အက်င့္ဆိုးကို ကုသေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ “စီမီယု” သည္ လူႏွင့္ တိရိစာၦန္ ကာမဆက္ဆံခဲ့သည့္အတြက္ အေရးယူခံရလိမ့္မည္ဟု ကင္ညာရဲအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
popolay