နာမည္ႀကီးေနတဲ႔ မ်က္လံုးတစ္လံုးပဲပါတဲ႔ ဂရိ ဒ႑ာရီလာ နတ္ဘီလူးဆိတ္ကေလး (႐ုပ္သံ)_________________________________________________________

Loading...