ေရာင္းအား မျပည့္မီသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား တီေကာင္အရွင္လတ္လတ္ စားခိုင္းသည့္ သူေဌး


_________________________________________________________
တရုတ္အေရာင္းကုမၸဏီတစ္ခုက ကိုယ္ဝန္သည္ဝန္ထမ္းတစ္ဦး အပါအဝင္ ေရာင္းအား မျပည့္မီသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အား တီေကာင္အရွင္လတ္လတ္ စားခိုင္း ခဲ့ေျကာင္း တရုတ္သတင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ တီေကာင္အရွင္မ်ားပါသည့္
တရုတ္ဆန္အရက္ကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားေရွ့ ျကိတ္မွိတ္ေသာက္ေနျကရသည့္ အေရာင္းဝန္ထမ္းမ်ားပံုကို ယင္းသတင္း ဌာနက ျပသသြားခဲ့သည္။ယင္းျဖစ္ရပ္ သည္ ရွန္စီျပည္နယ္တြင္ နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယူနီ ေဖာင္းဝတ္ထားသည့္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္က ဟန္ဇူရွိ ျပည္သူ့ရင္ျပင္သို့ လာ ကာ အဆိုပါအျပစ္ေပးပံုကိုျကည့္ရႈခဲ့ျကရသည္။ ゞင္းတို့ထဲမွအမ်ားစုသည္ ေဆာက္ လုပ္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ားနွင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ေျကာ္ ျငာထားသည့္ ေျကာ္ျငာစာရြက္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားျကသည္။ သတ္မွတ္ ေဖာက္သည္အေရအတြက္ မရွာနိုင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အထက္လူျကီးက အမည္ ေခၚကာ တီေကာင္မ်ား စားခိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ေဖာက္သည္တစ္ဦးမရတိုင္း ゞင္းတို့သည္ တီေကာင္ အရွင္ေလးေကာင္ စားျကရသည္။ ထိုအရာမ်ားကို ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက မစားနိုင္သျဖင့္ ゞင္းအစား အမ်ိုးသားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးကစားေပးခဲ့ရသည္။ အေရာင္းဝန္ ထမ္းငါးဦး လူေရွ့သူေရွ့တြင္ ထိုသို့စားျပ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ (DM, 18.11.16) ခ်ယ္ရီ