နိုင္ငံျခားမွာက်င္းပတဲ့ မယ္ပြဲမွာ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ေတာင္ဝယ္မစီးနိုင္တဲ့ Miss Myanmar


_________________________________________________________

အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ က ေနျပီးေတာ့ နိုင္ငံကိုယ္စားျပုမယ္မ်ားေစလွြတ္ကာ မယ္ေရြးပြဲမ်ား ဝင္ျပိုင္ေလ့ရွိပါတယ္။ သီရိလကၤ࿿ာ မွာက်င္းပတဲ့ Miss Intercontinental 2016 မွာ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပုအေနနွင့္ ဝင္ျပိုင္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ မယ္ကေတာ့....


ပံုထဲမွာဆိုရင္ အျခားမယ္မ်ားမွာ ေဒါက္ျမင့္ ဖိနပ္ေတြနွင့္ လွပေနတာကိုေတြ့ရမွာပါ။ သို့ေသာ္လည္း မယ္ျမန္မာ ကေတာ့ ေဖာ ဖိနပ္ အျမင့္သာဝတ္ဆင္ထားျပီး ေျခဖ်ားပါေထာက္ထားတာကိုေတြ့လိုက္ရေတာ့ ရယ္ရခတ္ ငိုရခတ္ပါဘဲ။
မယ္ေရြးပြဲေတြမွာ မသမာမႈေတြမ်ားစြာေတြ့ေနရျပီး ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာလဲ စည္းစနစ္မက်တာကိုလည္းေတြ့ေနရပါတယ္။ နိုင္ငံျခားကိုသြားျပီး ကိုယ္စားျပုျပိူင္ရမဲ့သူေတြကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မေထာက္ပံ့ေပးထားတာလား ဒါမွ မဟုတ္ ပိုက္ဆံ ၂ ေသာင္း ၃ ေသာင္း ေလာင္ဆိုရင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဝယ္စီးနိုင္တဲ့ ဖိနပ္ကို ဝယ္မစီး နိုင္ရေလာက္ေအာင္ ဘာအေျကာင္းအရာေတြမ်ားရွိေနလဲ ဆိုတာကို ေတာ့ တာဝန္ရွိသူေတြေျပာသင့္ျပီေနာ္။ျမန္မာလုပ္
Loading...