အတန္းေရွ႕မွာဆရာစာသင္ေနတုန္္း ေအာက္ပိုင္းကုိ ဗီဒီယိုရိုက္ျပီး Live လႊင့္ျပသြားတဲ႔ေက်ာင္းသူရုပ္သံေရပန္းစား


_________________________________________________________

Loading...