အင္းဝ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရိုင္ရဲမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးႏွင့္ နယ္ထိန္းတို႔အား ထိေရာက္စြာ အေရး ယူမည္

_________________________________________________________
ေက်ာက္တံၿမိဳ႕နယ္ရိွ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္တြင္ အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးငယ္ႏွစ္ဦး ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ခံခဲ့ရမႈတြင္ အ ေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ခရိုင္ရဲမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးႏွင့္ နယ္ထိန္း တို႔အား ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ေအာင္ထြန္းက ေျပာသည္။
ေအာက္တိုဘာလ ၃ရက္ေန႔ က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
" ဒီျဖစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီ ျပန္စိစစ္ခိုင္းလို႔ စိစစ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ဒါသည္ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေနၿပီဆိုရင္ အေရးယူရမယ့္အပိုင္းပါ။ အဲဒီလိုအေရးမယူတဲ့အတြက္လည္းခရိုင္ရဲမွဴးေကာ၊ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးေကာ နယ္ထိန္းေကာ အားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စံုခံု ဆက္ခ်ဳပ္ ေရးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲစည္းကမ္းအရ ထိထိေရာက္ ေရာက္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္"ဟု ၎က ဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ အိမ္ေဖာ္ အိမ္ရွင္ ျပႆနာမ်ားသည္ အိမ္းတြင္းေရး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားလာ ႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ားမျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ကာကြယ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။
ေအာက္တိုဘာလ ၃ရက္ေန႔ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းေ၀းတြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆ ႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာ၏   ေမးျမန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာ က အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္၏ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ မည္သို႔ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ကို သိရိွလိုေၾကာင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ိုး ေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံမေပၚေပါက္ေစရန္ မည္သို႔ ကာကြယ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ကို သိရိွလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ တိုင္ေးဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းေအာင္က လည္း အိမ္အကူမိန္းကေလး ၂ဦးအား လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့မႈအေပၚမည္သို႔ တာ၀န္မည္သို႔ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္း ေနသည္ကို သိရိွလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းကို ဆက္လက္ေမးျမန္းခဲ့သည္။
mizzimaburmese
Loading...