ကစားေနရင္း ဖခင္က သားျဖစ္သူေပၚလဲက်ၿပီး ကေလးငယ္ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံး

_________________________________________________________
သားျဖစ္သူ (အသက္ ၄/၅ ႏွစ္ဝန္းက်င္) က ဖခင္ျဖစ္သူ၏ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေနာက္ကေနဆြဲကာ ကစားရင္း လိုက္ပါလာခဲ့ရာ 

တ႐ုပ္နိုင္ငံက စူပါမားကတ္တစ္ခုမွာ သားအဖႏွစ္ေယာက္ ေစ်းဝယ္ထြက္လာရင္း ဖခင္ျဖစ္သူက ေခ်ာ္လဲၿပီး သားငယ္ေပၚျပဳတ္က်သြားခဲ့ရာ ကေလးျဖစ္သူ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။
CCTV တြင္ ဖမ္းမိထားေသာ ဗီဒီယိုတြင္ သားျဖစ္သူ (အသက္ ၄/၅ ႏွစ္ဝန္းက်င္) က ဖခင္ျဖစ္သူ၏ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေနာက္ကေနဆြဲကာ ကစားရင္း လိုက္ပါလာခဲ့ရာ တစ္ေနရာအေရာက္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူဟန္ခ်က္ပ်က္ၿပီး ကေလးငယ္ေပၚသို႔ ေနာက္ျပန္လဲက်ခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ ျပန္ထၿပီး ကေလးငယ္ကိုေပြ႕ခ်ီရာ ကေလးငယ္မွာ ဖိက်မိသည့္ဒဏ္ျဖင့္ ေသဆုံးသြားသည္ကို ထိန႔္လန႔္စရာျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးမားသည့္ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ အေပၚပိုင္းတစ္ကိုယ္လုံးနင့္ ကေလးငယ္၏ ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္းကို ဖိမိတာကို ဗီဒီယိုတြင္ ျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။
အရြယ္ႏုနယ္ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ျပဳမူဆက္ဆံရာတြင္ အႏၲရာယ္မရွိေအာင္ အျမဲသတိျပဳသင့္သည္ဆိုတာကို ယခုအျဖစ္အပ်က္က သင္ခန္းစာယူရန္ သင့္ပါသည္။
Popolay
Loading...