အသက္ ၁၀၃ နွစ္အရြယ္အဘြားကို အသက္ ၈၃ နွစ္အရြယ္ရွိတဲ့အဖိုးအိုက အဓမၼက်င့္ရန္ျကံစည္


_________________________________________________________

အသက္ ၁၀၃ နွစ္အရြယ္အဘြားအိုကို အသက္ ၈၃ နွစ္အရြယ္ အဘိုးအိုက အဓမၼက်င့္ရန္ ျကံစည္မႈဟာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

ျဖစ္စဉ္မွာ မမို (အမည္လွြဲ) ဟာ ျကက္သားခြဲရန္သြားေနစဉ္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူဟာ မမို၏ အဘြားရွိေနတဲ့ အိမ္ထဲသို အဘိုး ဦးမွီဝင္ေနတာကိုေတြ့ခဲ့ေျကာင္း မမိုကိုေျပာသျဖင့္ မမိုက အိမ္သို့ျပန္ကာ အဘြားျဖစ္သူအိပ္ေနသည့္ ျခင္ေထာင္ထဲသို့ လွန္ျကည့္ရာ အဘိုးဦးမွီ မွ အဘြားရဲ့ ပါးစပ္ကို ပိတ္ကာ အဓမၼက်င့္ရန္ျကံစည္ေနသည္ကိုေတြ့သျဖင့္ ဦးမွီအား ျခင္ေထာင္အတြင္းမွ ဆြဲထုတ္ခဲ့သည္။
ဦးမွီက ေတာင္းပန္ကာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ အနိုင္က်င့္ခံရတဲ့ အဘြားအိုမွာ မ်က္မျမင္ျဖစ္သည့္အတြက္ အကယ္၍ မ်ားသူမရဲ့ ေျမးမေလး မေရာက္လာလွ်င္မေတြးဝံ့စရာျဖစ္သည္။ ျကားရသူအဖို့မွာ ရယ္ခ်င္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဘြားအိုမွာေတာ့ အသက္ ၁၀၃ နွစ္ရွိမွ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိုးျကံုရသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာပင္။