အသက္(၇)နွစ္အရြယ္ကေလးငယ္ ပါးစပ္အား လႊသံဓါးျဖင့္ လွီးျဖတ္နိွပ္စက္ညဥ္းပန္းမႈ


_________________________________________________________

တနသၤာရီတုိင္း ေဒသၾကီး ၿမိတ္ခရိုင္၊ ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာျပားႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာျပားႀကီးရြာတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးငယ္အား ညွဥ္းပန္းနွိပ္စက္မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ(၁၃)ရက္၊ ည(၈)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အိုျဖဴ(ခ)ပန္းျဖဴဆိုသူမွ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမူးယစ္ၿပီး အသက္(၇)နွစ္အရြယ္ "ေမာင္ေနဇင္ၿဖိဳး"၏ ပါးစပ္အားလႊသံဓါးျဖင့္ လွီးျဖတ္နိွပ္စက္ညဥ္းပန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာျပာႀကီးေက်းရြာရွိ "ဦးေနာင္ဂတ္"ပိုင္ဆိုသည့္ က်ားပါးစပ္လုပ္ငန္းမွ အလုပ္သမားျဖစ္သူ အိုျဖဴ(ခ)ပန္းျဖဴ ညွဥ္းပန္းနွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မွာ ႀကီးမားသည့္ ဒဏ္ရာရရွိၿပီး စခန္းသစ္ေက်းရြာ တိုက္နယ္ေဆးရံုသို႔တင္ပို႔ေပးခဲ့ရပါတယ္။

ေဆးရံုတြင္ အုန္းသီးခြဲသည့္ ဓါးေပၚလွဲက်သည္ဟု လိမ္ညာ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အျပင္ ေအာက္တိုဘာ(၁၆)ရက္ေန႔မွာလည္း ကြ်န္းစုရဲစခန္းတြင္ ထပ္မံလိမ္လည္ထြက္ဆိုခဲ့သလို ကေလးငယ္၏မိခင္ျဖစ္သည့္"မမိုးငယ္" မွာလည္း ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး အမႈမဖြင့္ရဲ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ညွဥ္းပန္းနွိပ္စက္မႈခံရတဲ့ ကေလးငယ္ဖက္မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ တရားစြဲဆိုခြင့္ရွိေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္အား မၾကည့္ရက္တဲ့ ေက်းရြာေနသူမ်ားမွ ျပည္ထဲေရးနွင့္ တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အထိ တိုင္ၾကားသြားမည္ဟု သိရသည္။

၄င္းျဖစ္စဥ္အေပၚ ျပည္ထဲေရးဌာနနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲဌာနမွ ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး အေရးယူေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

20.10.2016
Myat Htut - Myeik
Loading...