အမွန္တကယ္ကြာရွင္းျပတ္စဲသြားျပီတဲ႔


_________________________________________________________


ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ႏွင့္ ဥကၠာျမင့္ၾကဴ တို႔ စိတ္သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္ေတာ့သည့္ အတြက္ ႏွစ္ဖက္သက္ေသ လူႀကီးမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားဝင္ ကြာရွင္းျပတ္စဲခဲ့ၾကၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ႏွင့္ ဥကၠာျမင့္ၾကဴ တို႔ရဲ့ စုလ်ားရစ္ပတ္ ထိမ္းျမား မဂၤလာဧည့္ခံပြဲကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Sedona Hotel မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

 #WyneSuKhineThein #WyneSuDivorce