ျမန္မာ စစ္အုပ္စုအကုန္လုံးအား အေမရိကန္က ဆန္ရွင္ ဖြင့္ေပးလိုက္ၿပီ

_________________________________________________________

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရတ္အိုဘားမားက ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊအပါအဝင္ လူပုဂၢိဳလ္၊ ကုမၸဏီမ်ား အားလုံးအား ဒဏ္ခတ္မႈမွ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္ အမိန္႔အား ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
အေမရိကန္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပမႈအရ ဆန္ရွင္ျပန္ဖြင့္ေပးသည့္ သမၼတအိုဘားမား၏ အမိန္႔တြင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ေမာင္ေအး၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိဒုတိယသမၼတျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေဆြ၊ သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ Htoo Trading Company Limited မွ ဦးေတဇ၊ ဦးျပည့္ၿဖိဳးေတဇ၊ ယုဇနဦးေဌးျမင့္၊ ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊႏွင့္ Asia World Co.LTD မွ စတီဗင္ေလာ (ခ) ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ တို႔လည္း ပါဝင္သည္။
ထိုျပင္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔စာရင္းဝင္ ၎တို႔၏ ဇနီးသားသမီးမ်ားလည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ ရသည္။ ကုမၸဏီအုပ္စုမ်ားကိုလည္း ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္အား အိုဘားမား၏ လက္မွတ္ေရးထုိးမႈတြင္ အပါအဝင္ပင္ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္း ၁၉ ႏွစ္ၾကာ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈအား ယခုကဲ့သို႔ ေျဖေလွ်ာ့လာျခင္းျဖစ္သည္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲအပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တြန္းအားေပးေရး ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ သံႏိၵဌာန္ခ်ထားပါတယ္။”ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားထံ ေပးပို႔သည့္ စာတြင္ အိုဘားမားက ေရးသားထားသည္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာေစေရး အပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ အေမရိကန္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ဒီလိုစိန္ေခၚမႈေတြမွာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး အေထာက္အကူေပးသြားရမွာျဖစ္တယ္။”ဟုလည္း အိုဘားမားက ေရးသားထားသည္။
သမၼတအိုဘားမား၏ လက္မွတ္ထိုးသည့္ အမိန္႔အရ ႏိုင္ငံျခားပိုင္ဆိုင္မႈအာမခံမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒအားျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ထားမႈသည္ ေရရွည္အသက္ဝင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ သမၼတဘားရတ္အိုဘားမား၏ ဘဲဥပုံ႐ုံးခန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတအိုဘားမားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုအလည္အပတ္ေရာက္စဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို အထိနာေစသည့္ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုၿပီး အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
============
Mizzima - News in Burmese
Loading...