ေမြးကတည္း ေပါက္ေနတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ရဲ႕ အၿမီးကို ခြဲစိပ္ဖယ္ရွား_________________________________________________________
အိႏၵိယမွာေနထိုင္တဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးဟာ သူ႔ရဲ႕ဘဝတစ္ေလွ်က္လံုး ရွိလာခဲ့တဲ့ အၿမီးကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖယ္ရွားလုိက္ႏုိင္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။
သူ႔ထံမွာ အၿမီးေပါက္ေနတဲ့သတင္းကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားခဲ့ၾကၿပီး သူ႔ရဲ႕ မိဘေတြကေတာ့ ဒါဟာ ကံေကာင္းေစတဲ့အရာလို႔ မွတ္ယူၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးဟာ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ လူငယ္ဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္း အစိုးရေဆး႐ံုတစ္ခုမွာပဲ ခြဲစိပ္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးအဲဒီ ထူးထူးဆန္းဆန္း အၿမီးကို ဖယ္ရွားလိုက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အၿမီးဟာ လူငယ္ရဲ႕ ေနာက္ေက်ာမွာ ေပါက္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အဆိုပါလူငယ္ရဲ႕ အၿမီးကို ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္ကတည္းက ခြဲစိပ္ဖယ္nရွားႏုိင္ခဲ့ေပမဲ့ မိဘေတြက ဒီအတိုင္းထားခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
Source : Metro
Duwu

Loading...