ဂယက္ထသြားတဲ့ စိုးျမတ္သူဇာ၊ ခင္ဇာျခည္ေက်ာ္တို႔နဲ႔ ကိုလူမင္းဇနီး Unfri ကိစၥ_________________________________________________________