လူသားမ်ားထက္ Sex Robot မ်ားက ပိုၿပီးစြဲေဆာင္မႈရွိလာမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားခန္႔မွန္း


_________________________________________________________


သိပ္မၾကာေတာ့တဲ့ အနာဂတ္မွာ လူသားေတြဟာ လိင္မႈေရးရာစက္႐ုပ္ေတြနဲ႔ အတူေနရတာကို စြဲလန္းႏွစ္သက္လာမွာ ေသခ်ာတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ခန္႔မွန္းလိုက္ပါတယ္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္ရတာထက္ လိင္မႈေရးရာအ႐ုပ္ေတြ၊ စက္႐ုပ္ေတြနဲ႔ ေနရတာကို ပိုၿပီး ႏွစ္သက္လာၾကမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
Sex Robot ေတြကို ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတိုင္း ပ႐ုိဂရမ္စြဲထားလို႔ ရတဲ့အတြက္ လူသားေတြ ဘာလုိအပ္သလဲဆိုတာကို သိရွိၿပီး ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အားသာခ်က္က Sex Robot ေတြဟာ လူသားေတြလို စိတ္သေဘာထားေျပာင္းလဲေနမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ လူသားေတြ အလုိရွိရာ မျငင္းဆန္ၾကမွာ ျဖစ္သလို အၿမဲတမ္းလည္း အဆင့္သင့္ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ အခ်က္က အားသာခ်က္ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
Duwun