" အခ်စ္ေရး ဆုိတာ ဖုံးကြယ္စရာ မရွိပါဘူး " လို႔ ဆုိတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ စုိးျမတ္နႏၵာ


_________________________________________________________