အိမ္ေဖာ္မိန္းခေလးကို ႀကိဳးတုပ္ ကိုယ္လံုးတီးခ်ြတ္ျပီး ၾကိဳးနဲ႔ရိုက္ႏွက္ေနေသာ လူမဆန္တဲ့ရက္စက္မႈ ရုပ္သံ - Thadinatin

Breaking News

အိမ္ေဖာ္မိန္းခေလးကို ႀကိဳးတုပ္ ကိုယ္လံုးတီးခ်ြတ္ျပီး ၾကိဳးနဲ႔ရိုက္ႏွက္ေနေသာ လူမဆန္တဲ့ရက္စက္မႈ ရုပ္သံ


Loading...Loading...