အျမန္လမ္းတြင္ လုိက္ထရပ္ကားတစ္စီး တိမ္းေမွာက္(၁ )ဦးေသ(၁ ) ဦးဒဏ္ရာရ_________________________________________________________


ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမႀကီး မိုင္တုိင္အမွတ္(၂၆၅/၁ ) ႏွင့္ (၂၆၅/၂ ) ၾကားတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္ က ယာဥ္ေမာင္း လႈိင္ျမင့္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္လာေသာ လုိက္ထရပ္ကားတစ္စီး ေရွ႕ဘီးေပါက္၍ အရွိန္မထိမ္းႏုိင္ဘဲ တိမ္းေမွာက္ခဲ့သည္။

ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေပၚပါရွိသူ ဦးကိုႀကီးမွာ ေဆး႐ုံပုိ႔စဥ္ ေသဆုံး သြားသည္။ ယာဥ္ေမာင္းမွာ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရရွိေသာ သူမ်ားအား အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ပုိင္ကားျဖင့္ ေညာင္ကုန္း တုိက္နယ္ေဆး႐ုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


အျမန္လမ္းတြင္ ထုိကဲ့သု႔ိ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားက အရွိန္ႏႈန္းတုိင္း ကရိယာ မ်ားျဖင့္ တုိင္းတာ၍ သတ္မွတ္အရွိန္ထက္ ပိုေမာင္းေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ဖမ္းဆီး အေရးယူလွ်က္ရွိရာ ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအတြင္း သတ္မွတ္အရွိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေမာင္းႏွင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၃၅)စီးအား ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ၿပီး ယာဥ္ေမာင္း မ်ားကုိယ္တုိင္ ဇဗၼဴသီရိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တရား႐ုံးသုိ႔ ဒဏ္ေငြေဆာင္ျခင္း ျဖင့္ အျပစ္ေပးအေရး ယူခဲ့ေၾကာင္း အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

သန္းဦး(ေလးမ်က္ႏွာ)
MOI Webportal Myanmar