Breaking News


အကာအကြယ္ မဲ့ေနေသာ ညဥ့္ငွက္မေလးမ်ား


Loading...

အခု ဒီမွာရပ္ေနတဲ့သူေတြအကုန္လံုးက ထမင္းငတ္လုိ႔လာလုပ္ၾကတာပဲ။ ဘယ္သူမွ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ တခ်ဳိ႕က ေျပာၾကတယ္။ နင္တုိ႔က အေမေပးတဲ့ လယ္တစ္ကြက္နဲ႔ အလကားလုပ္စားေနတာ။ 
---------------------------------------------------------------
ေရွးယခင္ ဘုရင္မ်ားလက္ထက္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ အင္မတန္ ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါ လွပ ေၾကာင္း မင္းညီ မင္းသားမ်ားအၾကား သတင္းျပန္႔ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မင္းညီမင္းသားမ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ အင္မတန္ ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါလွပသည့္ သမီးပ်ဳိအား ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရလုိစိတ္မ်ား တဖြားဖြား ျပင္းျပလာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မင္းညီ မင္းသားမ်ား၏ သမီးပ်ဳိေလးအား ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရလုိစိတ္မ်ား ျပင္းျပလာသည္ ႏွင့္အမွ် ရန္လုိမႈမရွိရာမွ ရန္လုိမႈအသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားကာ စစ္ ျဖစ္ပြားမည့္အလာအလားသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၾကသည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္ ပညာရွိအမတ္တစ္ဦးမွ ပညာရွိနည္းျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚကာ မင္းညီမင္းသားအားလံုးအား အေတြးတစ္ခုေပးလုိက္သည္။ ထုိအေတြးမွာ တစ္ေယာက္တည္းပိုင္ဆုိင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံပါက ယခုစစ္ျဖစ္ပြားမည့္ အလားသဏၭာန္ကိုလည္း ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔လုိအင္ဆႏၵ ကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။ အဆုိပါပညာရွိ၏ ေျပာၾကားခ်က္အတုိင္း မင္းညီ မင္းသားမ်ားက သေဘာတူလက္ခံလုိက္ကာ အင္မတန္ ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါလွပ ေသာ သမီးပ်ဳိေလးအား တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခဲ့ၾကရာမွ တုိင္းျပည္၏ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အမည္နာမ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။

တုိင္းျပည္၏ ျပည့္တန္ဆာဟု သမုတ္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီး လိင္လုပ္သားမ်ားသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ မရွိမျဖစ္အရာအျဖစ္ ယေန႔တုိင္ ေနရာယူေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ခံယူခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားမတူညီျခင္းေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားမွာ ဥပေဒအကာအကြယ္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ား မွာေတာ့ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိေန ပါသည္။ ထု႔ိအထဲတြင္ မိမိတုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၁၉၄၉ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းကာ လိင္လုပ္သား(ျပည့္တန္ဆာ)မ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

''လိင္လုပ္သားေတြဟာ လိင္လုပ္သားေတြအျဖစ္ လုပ္ကုိင္တဲ့အခါမွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈေတြကို ခံရသလုိ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကိုလည္း ခံေနရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအကူအညီေတြလည္း ရရွိတာ မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဘက္ဘက္က ဆံုး႐ႈံးေနရတယ္''ဟု လိင္လုပ္သားအျဖစ္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိ ေတာ္ဝင္ခေရလူမႈကြန္ရက္တြင္ စူပါဗိုက္ဆာအျဖစ္ တာဝန္ယူ၍ လိင္လုပ္သားမ်ား အသိပညာ ေပးလုပ္ေဆာင္ေနသူ မသက္(အမည္လႊဲ)က သူ၏အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာျပသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး လိင္လုပ္သားမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ ေပးေစလုိ ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး ေစလုိေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးလိင္လုပ္သားမ်ားကို တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေစလုိေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးပါက လက္ရွိျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ HIV/AIDS  ျဖစ္ပြားလာႏႈန္းကိုလည္း တားဆီးႏုိင္မည္ဟု သူမက အႀကံဳျပဳ တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ HIV/AIDS ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ လူဦးေရ သိန္းခ်ီရွိေနၿပီး HIV/AIDS ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးအုပ္စုမွာ လိင္လုပ္သားမ်ား၊ Man to Man ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ား စသည့္ အုပ္စုသံုးအုပ္စုထဲမွ လိင္လုပ္သားမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ဖိႏွိပ္မႈအမ်ားဆံုး လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ အဆုိပါျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ လိင္လုပ္သားမ်ားသည္ အျခားေသာႏုိင္ငံသားမ်ားကဲ့သုိ႔ ဥပေဒ၏ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခံယူႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း၊ လိင္လုပ္သား မ်ားသည္ အျခားေသာႏုိင္ငံသားမ်ားကဲ့သို႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား ခံယူႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့သူမ်ားကလည္း လိင္လုပ္သားမ်ား က်န္းမာေရးခံယူမႈအေပၚတြင္ အရွက္သိကၡာမက်ဆင္းေစရဘဲ အျခားေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားကဲ့သို႔ ဆက္ဆံရမည္၊ လိင္လုပ္သားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေၾကာက္လန္႔မႈ၊ ေထာင္ခ်ခံရမႈ၊ အရွက္ရေစမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတုိ႔ မရွိေစဘဲ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးစြဲႏုိင္သင့္ေၾကာင္း၊ ရဲမ်ားႏွင့္တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ သင့္ေတာ္ေသာ ဥပေဒမူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ လိင္လုပ္သားမ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု UNAIDS ႏွင့္ UNFPA အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔က အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၄၉ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ ေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္း၍ လိင္လုပ္သားမ်ား(ျပည့္တန္ဆာ)မ်ားကို အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး လိင္လုပ္သားမ်ားကုိ ေခါင္းဆုိသူမ်ားကလည္း ဝန္ေဆာင္ခ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တာခံေနရသလုိ ဧည့္သည္မ်ားမွ အႏုိင္က်င့္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားရလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၄၉ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂ဝ ရက္က ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၁၉ ျဖင့္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာပေပ်ာက္ေရး(ျပင္ဆင္ခ်က္)အက္ဥပေဒျဖင့္ ျပန္လည္ ျပ႒ာန္းလာခဲ့သည္။ အဆုိပါဥပေဒတြင္ အက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃ ၌ ''ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ စီရင္ႏုိင္ေစရမည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ''တစ္ႏွစ္ေအာက္မနည္း သံုးႏွစ္ထက္မပိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္ စီရင္ႏုိင္ေစရမည္။ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ ျခင္း ခံရသူသည္ မိန္းမျဖစ္လွ်င္ ထုိမိန္းမကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ဌာန၌ တားဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းအားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေစရ မည္''ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ထည့္သြင္းရမည္။

ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မ ၅ ပုဒ္မခြဲ(၁)တြင္ ''သုံးႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္စီရင္ ႏုိင္ေစရမည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ''တစ္ႏွစ္ေအာက္မနည္း သံုးႏွစ္ထက္မပိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္စီရင္ႏုိင္ေစရမည္''ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ထည့္သြင္းရ မည္။ အလားတူ ပုဒ္မ ၆ ''ေငြဒဏ္ႏွင့္ တကြ၊ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ သံုးႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ စီရင္ႏုိင္ေစရမည္''ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ''အလုပ္ ၾကမ္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္ေအာက္မနည္း သံုးႏွစ္အထက္မပုိသည့္ ေထာင္ဒဏ္စီ ရင္ႏုိင္ေစရမည္'' ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ထည့္သြင္းရမည္။ ပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ(၂)တြင္ ''ရွာေဖြျခင္းခံရသူတုိ႔အား''ဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ''ရွာေဖြျခင္းခံရသူတုိ႔အျပင္၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အသက္ ေမြးသူႏွင့္ ကာမစပ္ ယွက္ရန္ ေရာက္ရွိေနသူတုိ႔အား''ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ထည့္သြင္းရမည္ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားအတြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ကာကြယ္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပေပ်ာက္ေရး (ယခင္ႏွိပ္ကြပ္ေရး)ပံုသဏၭာန္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထုိသူမ်ားသည္ ေမြးရာပါလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆံုး႐ႈံးေနၾကရၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအရ ရရွိသင့္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ပုိင္ဆုိင္ ခြင့္ မရဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လိင္လုပ္သားမ်ားသည္ ေမွာင္ရိပ္ခုိမႈ၊ အမ်ားသူငါသြားလာလႈပ္ရွားေနေသာ လူျမင္ကြင္းအတြင္း ဧည့္သည္ရွာေဖြေနမႈ၊ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္မႈ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ တျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ''အရင္တုန္းကေတာ့ ျပည့္တန္ဆာေတြကိုဖမ္းတာ ရဲအက္ဥပေဒ ပုဒ္မနဲ႔ဘဲ တပ္ၿပီးအေရးယူတာေပါ့။ ပုဒ္မေတြေျပာမယ့္အစား ျဖစ္ စဥ္အရင္းကိုဘဲ ေျပာရရင္ ေမွာင္ရိပ္ခိုျခင္းအားျဖင့္ ျပစ္မႈကိုျဖစ္ပြားေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာလို႔ အရင္က သံုးသပ္ၾကတယ္။ ရဲအက္နဲ႔ ဆြဲတယ္ဆိုတာက ေမွာင္ရိပ္ခိုျခင္းအားျဖင့္ လုယက္မႈလုပ္ႏိုင္တယ္၊ ျပစ္ မႈမကင္းတဲ့ အလုပ္တစ္ခုခုကို လုပ္ႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ျပစ္မႈ ႀကီးေတြမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တယ္'' ဟု ယခင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ုံးတြင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခု ျပည္နယ္တစ္ခု၌ ေျပာင္းလဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန ေသာ ရဲမွဴးႀကီးတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ျပည့္တန္ဆာ(လိင္လုပ္သား)အျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ ေမြးရာပါစိတ္ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ မိမိ၏မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မိမိဘဝကိုအရင္းအႏွီးျပဳ၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိသူမ်ားသည္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ခံစားေနရသကဲ့သို႔ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရျခင္း၊ ေခါင္းျဖစ္သူ၏ လုပ္ အားခ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္း၊ ဧည့္သည္မ်ားမွ အႏုိင္ျပဳက်င့္မႈမ်ား ခံရျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္ျဖတ္ကာ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးကို ေျဖရွင္းေနရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထုိအစုအဖြဲ႕ေလးအား ဥပေဒအရအကာအကြယ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ပေပ်ာက္ေရး(ဝါ) ဖိႏွိပ္ေရးဆုိသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းကာဒဏ္ခတ္ထားၾကသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနေသာ အသက္ ၂၇ႏွစ္အရြယ္ မျမင့္ျမင္ခုိင္က ''လမ္းေဘးက အဖမ္းအဆီးမ်ားတယ္။ ဖမ္းတဲ့ပံုစံေတြကလည္း လွ်ပ္ ေပၚေလာ္လီဝတ္ဆင္တာေတြ၊ ေမွာင္ရိပ္ခုိတာေတြ၊ အမ်ဳိးစံုေအာင္ ဖမ္းတယ္။ အသြင္ယူဖမ္းတာက ခဏခဏၾကားေနရတာပဲ။ အသြင္ ယူ ဖမ္းတာက သက္ေသရေအာင္ ဆုိတာမ်ဳိးေတြလဲ ၾကားရတယ္။

ကြၽန္မတုိ႔ကိုေခၚၿပီး လိင္ဆက္ဆံတယ္။ ဆက္ဆံၿပီးရင္ ၃(ခ)နဲ႔ ဖမ္းတယ္ဆုိၿပီး ေျပာတယ္''ဟု ျပည့္တန္ဆာလုပ္ကိုင္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျပာျပသည္။ ယင္းေနာက္ သူမကဆက္လက္၍ေျပာရာမွာ မိမိတုိ႔ေလာက ထဲတြင္ အမ်ားစုမွာ ေရာဂါရကုန္ၾကၿပီး က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကြန္ဒံုးသံုးရန္ အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း သံုးစြဲသူမ်ားက ကြန္ဒံုးအသံုးမျပဳလုိေၾကာင္း ျငင္းဆန္သည့္အခါ မိမိက်န္းမာေရးထက္ ဝမ္းစာေရးအတြက္ လုိအပ္ေနေသာ ေငြရရွိ ေရးကို ဦးစားေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ သံုးစြဲသူမ်ားမွာ သာမန္နည္းမဟုတ္ဘဲ လူမဆန္သည့္ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳမူဆက္ဆံခံရျခင္းစသည့္အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳ ေတြ႕ရေၾကာင္း ဆုိသည္။

''ေနာက္တစ္ခုက ကြန္ဒံုးေဆာင္တာကို သက္ေသအျဖစ္ယူၿပီး ဖမ္းဆီးတာပဲ။ Workshop ေတြမွာ ေျပာျပတာ ၾကားဖူးတာက သူမ်ားႏုိင္ငံမွာဆုိ လိင္လုပ္သားေတြအတြက္ အကာအကြယ္အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ လုိင္စင္ ေတြရွိတယ္။ စည္းမ်ဥ္းေတြရွိတယ္။ ကာကြယ္မႈေတြရွိတယ္။ သူမ်ားေတြဆီမွာက ကြန္ဒံုးမသံုးရင္ လိင္ဆက္ဆံခြင့္မေပးဘူး။ မေဆာင္ထားရင္ အေရးယူတယ္။ ဒီမွာက ေဆာင္ထားရင္ကုိ သက္ေသယူေနတဲ့ပံုစမ်ဳိး'' ဟု ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ မျမင့္ျမင့္ခုိင္က သူမတုိ႔ေလာကထဲတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပာျပသည္။  လက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပည့္တန္ဆာ(ဝါ)လိင္လုပ္သားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳ၍ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ အမႈမ်ားမွာ အလြန္မ်ားျပားလွပါသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇူလိုင္လအထိ ျပည့္တန္ဆာအမႈေပါင္း ၄၉ဝ ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ၅၄၆ မႈ၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ၁၇၇၂ မႈ အသီးသီးရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕႐ုံး၏စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ယင္းေနာက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအထိ အမႈ ၆၄ဝ ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၃၂၂၆ မႈ၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွာ ၁၉၆၅ မႈ တုိ႔အထိ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ျပည့္တန္ဆာအမႈေပါင္းစာရင္းမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည့္တန္ဆာ(ဝါ) လိင္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲသို႔ မည္မွ် ေရာက္ရွိေနမည္လဲဆုိျခင္းကို မွန္းဆႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ျပည့္တန္ဆာ(ဝါ) လိင္လုပ္သားမ်ားအား ဖမ္းဆီးထားၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအရ အကာအကြယ္ေပးထားျခင္း မရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။ ထုိသို႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အရ အကာအကြယ္ေပးထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ HIV/AIDS ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို မတားဆီးႏုိင္သည့္အျပင္ ပုိမုိတြန္းအားေပးေနသည့္ သေဘာသို႔ သက္ေရာက္သြားေစပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိသို႔ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိသလုိ ေဆးစစ္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ အက်ဥ္းေထာင္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းလုိက္မည္ဆုိပါက ထုိမ်ားျပားလွသည့္ ျပည့္တန္ဆာ(ဝါ)လိင္လုပ္သားမ်ားထဲမွ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ ထံတြင္ HIV/AIDS ပါလာမည္ဆုိလွ်င္ တစ္ဦးမွတစ္ဦး ကူးစက္ ျပန္႔ပြားကာ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို ျမန္ေစရန္ တြန္းအားေပးလုိက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က HIV (ခုခံအားက်ဆင္းသည့္ ေရာဂါ) ရွိသူ ၂ဝဝဝ ခန္႔သာရွိေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ လူဦးေရ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သိရသည္။

လိင္လုပ္သားမ်ားကို ကူးစက္ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ပစၥည္း(ကြန္ဒုံး)မ်ား သံုးစြဲရန္ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မရွိေသး ေသာေၾကာင့္ လိင္လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အကာအကြယ္ပစၥည္း (ကြန္ဒံုး)သံုးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္မရေသာေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါအႏၲရာယ္မ်ား ယေန႔တိုင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစံပယ္ျဖဴက ဆုိသည္။  အလားတူ ေရွ႕ေနဦးခင္ေဇာ္က ျပည့္တန္ဆာလုပ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ဥပေဒကို မေၾကာက္၍မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔မိသားစု ဝမ္းေရးအတြက္ လုပ္ေနရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလုိလုပ္ပါက ဥပေဒ(ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒ)ကို ခ်ဳိးေဖာက္မိမည္ဆုိျခင္းအား ျပည့္တန္ဆာလုပ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးတုိင္းသိေၾကာင္း၊ ထုိသူမ်ားကိုကယ္တင္ရန္အတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားအမ်ားႀကီး ျမႇင့္တင္ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

''ဒါဆုိရင္ ဒီေလာက္မေကာင္းတဲ့အလုပ္ကုိ ဘယ္သူကလုပ္မွာလဲ။ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူေတြဟာ တုိင္းျပည္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမႈ၊ ပညာအရည္အခ်င္း နိမ့္က်မႈေတြ ေၾကာင့္ လုပ္ေနရတာ။ ျပည့္တန္ဆာမိန္းကေလးေတြကို အျပစ္ေျပာမယ့္အစား သူတုိ႔ေတြကို ပုိက္ဆံေပးၿပီး က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကိုလည္း အျပစ္ေပးသင့္တယ္။ အဲဒီသူေတြက်ေတာ့ သက္ေသဆုိၿပီးလုပ္တယ္။ သူတုိ႔ေတြက ေပ်ာ္လုိ႔ လုပ္စားေနတာမဟုတ္ပါဘူး''ဟု ေရွ႕ေန ဦးခင္ေဇာ္က သူ၏သေဘာထားကို ေျပာျပသည္။ အဆုိပါ ျပည့္တန္ဆာမ်ားအေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၌ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ အဆုိတင္သြင္းကာ ေမးျမန္းခဲ့ဖူးသည္။ ေဒၚစႏၵာမင္း၏အဆုိကုိ ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက အဆုိပါဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ရာမွ အဆုိေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေပ။ အလားတူ ျမန္မာႏုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈအရ မကိုက္ညီသည့္ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းအၾကားမွာလည္း ေဒၚစႏၵာမင္းအား ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသးသည္။

ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရပါက ထုိသူသည္ ''တစ္ႏွစ္ထက္ မနည္းေစရ၊ သံုးႏွစ္ထက္မပိုေစရ''ဆုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ကိုခ်မွတ္ခံရေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စိတ္ဓာတ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား ယုိယြင္းပ်က္စီးသြားခဲ့ၾကသလုိ ထိုသူအား မီွခုိေနရေသာမိသားစုစားဝတ္ ေနေရးမွာလည္း အခက္အခဲမ်ားစြာႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေနသူမ်ားကဆုိသည္။ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအပါအဝင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကုိ အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးေနသူမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာ ဆရာ၀န္ မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ HIV/AIDS ျဖစ္ပြားမႈ တားဆီးေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၁၉၄၉ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးအက္ ဥပေဒအစား လူသားတစ္ေယာက္၏ ရပုိင္ခြင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ရပိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအကာအကြယ္ျပဳသည့္ ဥပေဒအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးေစလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵမ်ားရွိေနၾကသည္။ မတူညီသည့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသုိင္းအဝုိင္းၾကား ျဖစ္တည္ ေနေသာ လူတစ္စုက ၁၉၄၉ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္လုိခ်င္စိတ္ မရွိသကဲ့သုိ႔ လက္ရွိအတုိင္းထားလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵမ်ား ရွိေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္လက္ရွိတြင္ ေမြးဖြားစဥ္အခ်ိန္မွ ယေန႔ထိတုိင္ ျပည့္တန္ဆာဘဝသို႔ ေရာက္ရွိရပါလုိ၏ဟု ဆုေတာင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပား ျပည့္တန္ဆာ အျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳကာ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အ  ေထာက္အပံ့ျပဳေနသူမ်ားမွာ ဥပေဒအရအကာအကြယ္မဲ့ေနၾကၿပီး ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားခံရကာ ေထာင္နန္းစံေနၾကရပါသည္။ အလားတူ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းၾကားမွာလည္း ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံေနရျခင္းအပါအဝင္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမွ ပယ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကို လည္း ထိေတြ႕ခံစားေနၾကရၿပီး ျပည့္တန္ဆာေလာကအတြင္း သံုး စြဲသူမ်ားႏွင့္ ၾကားခံပြဲစားမ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေနေသာ မနႏၵ(အမည္လႊဲ)က ''ဒီအလုပ္ လုပ္ရတာလဲ အႏၲရာယ္မ်ား ပါတယ္။ ရဲဖမ္းလုိ႔ ေျပးရတာနဲ႔၊ အဝယ္ေခၚလုိ႔ လုိက္သြားေတာ့ အဖမ္းခံရတာနဲ႔။ အဝယ္ေခၚတယ္ဆုိတာ ဒီလုိ အစ္မတုိ႔က ကား မွတ္တုိင္မွာ ရပ္ေနတာေလ။ ကားနဲ႔လာတယ္။ ေခၚလုိ႔ လုိက္သြား တယ္။ ဟုိက်ေတာ့ အဖမ္းခံရတယ္။ အမႈဆင္ၿပီး အသြင္ယူဖမ္း တာလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတာေပါ့''ဟု သူမကေျပာသည္။

ယင္းေနာက္ သူမက မိမိတုိ႔တြင္ မည္သူမွ် အကာအကြယ္ေပး မည့္သူမရွိေၾကာင္း၊ ရဲလုိက္သည့္အခါ ေျပးရေၾကာင္း၊ ရဲဖမ္းမည္ကို ေၾကာက္၍ ေျပးသည့္အခါ ကားတုိက္မွာလည္း မေၾကာက္ရြံ႕မိေတာ့ ေၾကာင္း၊ ရဲမ်ားကလည္း ၎တုိ႔ႏွင့္ကြၽမ္းဝင္သည့္ လိင္အလုပ္သမားမ်ားဆုိပါက လႊတ္ေပးေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ အမႈလုိၿပီဆုိလွ်င္ အျမင္ မၾကည္ေတာ့သည့္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေၾကာင္း၊ သူတုိ႔ သံုးစြဲခ်င္ပါက အလကားသံုးစြဲေၾကာင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ေၾကာင္း လိင္လုပ္သားအမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူ မနႏၵ(အမည္လႊဲ)ကဆုိသည္။ ''အခု ဒီမွာရပ္ေနတဲ့သူေတြအကုန္လံုးက ထမင္းငတ္လုိ႔လာလုပ္ၾကတာပဲ။ ဘယ္သူမွ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ တခ်ဳိ႕က ေျပာၾကတယ္။ နင္တုိ႔က အေမေပးတဲ့ လယ္တစ္ကြက္နဲ႔ အလကားလုပ္စားေနတာ။ အဲလုိလူေတြကုိ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ ေသြးမေတာ္သားမစပ္တဲ့ အမူးသမား၊ ေဆးသမားေတြနဲ႔ ဘယ္သူက ေနခ်င္မွာလဲ။ ဘယ္အရာမွ အလကားမရဘူး။ အစ္မတုိ႔လည္း ေနာက္မွာ မိသားစုေတြရွိတယ္။ ဒီအလုပ္လုပ္ၾကတာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူၾကဘူး။ မိသားစု ရပ္တည္မႈေၾကာင့္ လုပ္ၾကတယ္''ဟု သူမကလိင္လုပ္သား အမ်ဳိးသမီးေတြဘဝရဲ ႔ ျဖစ္တည္လာပံုကို ကားမွတ္တုိင္မွာရပ္လ်က္ ေဖာက္သည္ကိုေမွ်ာ္ရင္း ေျပာျပေနသည္။ 

ရန္ကုန္တုိင္းမ္သတင္းအဖြဲ႕
Loading...