ပန္းခ်ီေဘာ္ဒီကုိ အတုအစစ္ခဲြေနက်တဲ့ သူတခ်ဳိ့ကုိ ယုံေအာင္ အတြင္းသားကုိ ျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ခ်ြတ္ျပဖုိ့_________________________________________________________

ပန္းခ်ီအတြက္ ကိတ္ျခင္းမကိတ္ျခင္း၊ လွျခင္း၊ မလွျခင္းထက္၊ သရုပ္ေဆာင္ေကာင္းျခင္းဆုိတဲ့ ဂုဏ္ကုိသာ မက္ေမာမိပါသည္။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
သရုပ္ပိုင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး က်ရာဇာတ္ရုပ္မ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုး ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ေမပန္းခ်ီက သူမရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ေဝဖန္ေနၾကတဲ့ အေပၚမွာ သူမက ေျဖရွင္းခ်က္ ျပန္ထုတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူမရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ ကိတ္ျခင္း၊မကိတ္ျခင္၊ ပိန္ျခင္း၊ ဝျခင္းထက္ အႏုပညာနဲ႕ သရုပ္ေဆာင္ပိုင္းကိုသာ အဓိက အားေပးေစခ်င္ေၾကာင္း  သူမရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွာ ေရးထားပါတယ္။

 
ပန္းခ်ီေဘာ္ဒီကုိ အတုအစစ္ခဲြေနက်တဲ့ သူတခ်ဳိ့ကုိလဲ အသိေပးခ်င္တာတခုက ပန္းခ်ီကေတာ့ ယုံေအာင္ထပ္မံၿပီး အတြင္းသားကုိ ျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ခ်ြတ္ျပဖုိ့
Loading...