Breaking News


ေတာင္ငူၿမိဳ႕အမွတ္(၄)ေက်ာင္းတြင္ ၉တန္း(C)မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအခ်ိဳ႕ သရဲဝင္ပူး


Loading...ေတာင္ငူၿမိဳ႕အမွတ္(၄)ေက်ာင္းတြင္ ၉တန္း(C)မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအခ်ိဳ႕ သရဲဝင္ပူးၿပီး သရဲဝင္မပူးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအားေက်ာင္းျပန္လႊတ္လိုက္ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္
ယခုသရဲေျခာက္ေသာစာသင္ခန္းသည္ ယခင္က ပိတ္ထားေသာစာသင္ခန္း ျဖစ္ၿပီး ယခုနွစ္မွ ျပန္ဖြင့္ထားေသာ အခန္းျဖစ္သည္ ဟု သိရပါသည္။
(27.8.2016)
Credit - ေမာင္ ေမာင္ခိုင္
Via - Ye Lin Aung
Loading...