ေကာလဟာလသတင္းေတြထြက္လာျပီး နာမည္ႀကီးေနတဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေလး

_________________________________________________________