ရည္းစားရွိလ်က္နဲ႔ သူမ်ားရည္းစားနဲ႔ကြယ္ရာမွာ တိတ္တိတ္ပုန္းတြဲတဲ့ အလွမယ္._________________________________________________________
Loading...