ကြယ္လြန္သြားတဲ့ မိမိခ်စ္ခင္ရသူ အနီးအနားမွာ ရိွေနေသးေၾကာင္း သိႏုိင္တဲ့ လကၡဏာမ်ား - Thadinatin

Breaking News

ကြယ္လြန္သြားတဲ့ မိမိခ်စ္ခင္ရသူ အနီးအနားမွာ ရိွေနေသးေၾကာင္း သိႏုိင္တဲ့ လကၡဏာမ်ား


Loading...မိမိခ်စ္ခင္ရသူ၊ နီးစပ္သူတစ္စုံတစ္ေယာက္ကို လက္လြတ္ ဆုံးရႈံးဖူးၾကမွာပါ။ တခါတရံ အဲဒီနာက်င္မႈဟာ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ အလြန္ခက္ခဲလွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ မျဖစ္မေန ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ႔ရမယ့္ လက္ေတြ႔ဘဝပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တခါတေလ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ လက္ေတြ႔မရိွေပမယ့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔နားမွာ ရိွေနႏုိင္ပါေသးတယ္။ ေသဆုံးသြားတဲ့ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတစ္ေယာက္ေယာက္ မိမိတုိ႔နဲ႔ အတူရိွေနေသးတဲ့ လကၡဏာေတြက…
၁။ အနံ႔အသက္ရျခင္း
မိမိခ်စ္ခင္ရသူ အနီးနားရိွေၾကာင္း သိႏုိင္တဲ့အခ်က္တစ္ခုက အန႔ံအသက္ပါ။ တခါတေလမွာ အဲဒီအနံ႔အသက္က မိမိတုိ႔ၾကား အခုိင္မာဆုံး ဆက္သြယ္မႈျပဳပါတယ္။ ဥပမာ ေဆးလိပ္နံ႔ သုိ႔မဟုတ္ ေရေမႊးနံ႔စတာေတြက ဒါက သင့္ကို တိုက္ရုိက္သတင္းေပးအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။
၂။ အိပ္မက္မက္ျခင္း
ေသဆုံးသြားသူေတြရဲ႕ ဝိညာဥ္ေတြဟာ ဒီနည္းနဲ႔ ဆက္သြယ္လုပ္ေလ့ရိွပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိပ္မက္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ ဝိညာဥ္ေတြဟာ မက္ေနက်အိပ္မက္ထက္ ထင္ထင္ရွားရွား ပိုျဖစ္ေလ့ရိွပါတယ္။
၃။ ပစၥည္းေတြ ေပ်ာက္ေနျခင္း
တခါတေလ တစ္ခုခုရွာမေတြ႔တဲ့အခါ ကုိယ္ထားတဲ့ ေနရာကေန ဖယ္ရွားခံရတာေၾကာင့္ စိတ္လြတ္ေနတယ္လုိ႔ ယူဆတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခါတရံမွာ ဒါက ေသဆုံးသြားသူ ေဆြမ်ဳိး သုိ႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းကေန  လာကလိသြားတာေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ 
၄။ ထူးဆန္းတဲ့ အေတြးစိတ္ကူးေတြျဖစ္ေပၚျခင္း
ဆန္းျပားတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ ေတြ႔ၾကဳံျခင္းျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ မိမိနဲ႔အတူရိွေနေသးတဲ့ လကၡဏာတစ္ရပ္ဆုိတာ သိႏုိင္ပါတယ္။
၅။ အသုဘက အရိပ္အေယာင္မ်ား
ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္တဲ့ psychic James Van Praagh ဆုိသူက မသာရဲ႕ဝိညာဥ္ဟာ သူ႔အသုဘအခမ္းအနားကို ကိုယ္တုိင္ တက္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ သူတို႔ခ်စ္ရတဲ့သူေတြကို အားေပးႏွစ္သက္မႈ ေပးခ်င္တာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဝမ္းနည္းပူေဆြးမႈေၾကာင့္ ဒီအရိပ္အေယာင္ေတြ မေတြ႔ၾကရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အသုဘေတြမွာ ဒီအရိပ္အေယာင္ေတြ ရိွေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
Ref: goodmorning 
Trend Myanmar
Loading...