အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးကုိ ရည္စားစကားေျပာရာ လက္မခံသျဖင္႔ မုဒိန္းက်င္႔၍ ထြက္ေျပး


_________________________________________________________


မိန္းကေလးသည္ေနအိမ္တဲေတာင္ဘက္ ကိုက္ (၃၀၀)ခန္႕အကြာ ရွိပဲစင္းငုံခင္းအတြင္းေပါင္းျမက္မ်ားႏုတ္ေနစဥ္

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး ကနီျမိဳ႕ နယ္ ၃၂ မုိင္ ေတာတုိက္ ရြာရွိ အသက္
၁၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကုိ
အသက္၂၀ႏွစ္အရြယ္လူငယ္တစ္ဦးမွ ရည္စားစကားေျပာရာ လက္မခံသျဖင္႔
အဓမၼျပဳက်င္႔ကာ ထြက္ေျပး ခဲ႕သျဖင္႔ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕က
အမႈဖြင္႔တုိင္ၾကားခဲ႕ေၾကာင္း ကနီရဲစခန္းမွသတင္းရရွိသည္။


     ျဖစ္စဥ္မွာ ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႕က အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးသည္
ေနအိမ္တဲေတာင္ဘက္ ကိုက္ (၃၀၀)ခန္႕အကြာ ရွိပဲစင္းငုံ
ခင္းအတြင္းေပါင္းျမက္မ်ားႏုတ္ေနစဥ္  ကနီျမိဳ႕နယ္ ထူးေက်းရြာမွ အသက္ ၂၀
အရြယ္လူငယ္မွ ေရာက္လာျပီး ရည္စားစကားေျပာခဲ႕သည္။ ထုိသုိ႕ေျပာရာ
မိန္းကေလးမွ လက္မခံသျဖင္႔ ရင္ဘက္အားေဆာင္႔တြန္း၍ ေျမျပင္တြင္
အဓမၼျပဳက်င္႔ ခဲ႕ရာ  ေအာ္ဟစ္ သျဖင္႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ႕သည္။
 

   အဓမၼျပဳက်င္႕သူ ဟုစြပ္စြဲ တုိင္တန္းခံရေသာ လူငယ္၏ လက္ကိုင္ဖုန္းမွာ
က်က်န္ခဲ႕၍ မိန္းကေလးမွာ မိဘမ်ားသုိ႕ဖြင္႔ေျပာကာ ရြာထုးံစ့အတုိင္း
ညွိႏိႈင္းေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရ၍ အမႈဖြင္႔ တုိင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ရဲစစ္ေဆးခ်က္အရ သိ၇သည္။

  ၄င္းအမႈကို အမႈၾကီးအမွတ္ (၃/၁၆) ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင္႔အမႈဖြင္႔၍
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Credit ေမာင္ေလး ငယ္ငယ္