ခင္ဦးျမဳိ ့မွာ မိန္းမ ခုိးေျပးလာတဲ့ အတဲြ အၾကမ္းဖက္ခံရျပီး မိန္းကေလးကုိ လုယူသြား_________________________________________________________11.8.2016 ၾသဂုတ္လ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလး မွ မိန္းမ ခုိးေျပးလာေသာ အတြဲသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ခင္ဦးျမဳိ႕နယ္ ႀကဳိ႕ကန္းေက်းရြာတြင္ တစ္ညအိပ္ျပီ 12.8.2016 ၾသဂုတ္လ (၁၂)ရက္ေန႔ည ၁၀နာရီ အခ်ိန္တြင္ ခင္ဦးျမဳိ႕သုိ႔ အလာ လမ္းဆုံ၏ အေနာက္ဘက္ ကြ်န္းေတာသုိ႔ အေရာက္တြင္ လူတစ္စု၏ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္ လုယက္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေနရာအေရာက္တြင္ ေယာကၤ်ားေလး ၅ေယာက္မွ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ စီးလာေသာ ထုိအတြဲအား ရပ္ခုိင္ျပီ ေယာကၤ်ားေလး၏ မ်က္နွာအား လက္သီးျဖင့္ ထုိးကာ ဆုိင္ကယ္နွင့္ မိန္းကေလးကုိ အႀကမ္းဖတ္လုယူ သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုခ်ိန္ထိ မိန္းကေလး ၏သတင္းမရရွိေသးပါ။ ခင္ဦးျမဳိ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲမ်ားကလဲ အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ အင္တုိက္အားတုိက္စုံစမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

‪ဆိတ္ဖြား‬